Eurogruppen, 11.5.2015

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 11.5.2015
  • 15:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Grækenland

Eurogruppen blev orienteret om de igangværende drøftelser mellem de græske myndigheder og Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond om Grækenlands omfattende liste over reformer.

Eurogruppen noterede sig, at drøftelserne skred frem og blev mere effektive, men at der var brug for mere tid til at udligne de resterende uoverensstemmelser og nå frem til en samlet aftale. Resten af den finansielle bistand til Grækenland kan først udbetales, når der er enighed om disse reformer, og de tre institutioner efter en gennemgang har konkluderet, at reformerne er blevet gennemført.

"Jeg vil gerne gentage, at aftalen af 20. februar fortsat er rammen for forhandlingerne, og at der skal en samlet aftale på plads, før udbetalingerne kan finde sted."

Jeroen Dijsselbloem, formand for Eurogruppen

Den økonomiske situation

Eurogruppen drøftede også den økonomiske situation i euroområdet på grundlag af den økonomiske prognose fra foråret 2015 fra Europa-Kommissionen. Den så også på udviklingen i inflationen og valutakurserne. 

Den økonomiske genopretning og jobskabelsen tager til i euroområdet, samtidig med at risikoen for deflation er mindsket. Ministrene var enige om, at euroområdet skal fortsætte med vækstfremmende strukturreformer og en forsvarlig finanspolitik for at stimulere opsvinget.

Tematisk drøftelse om finanspolitiske rammer

Eurogruppens ministre udvekslede deres landes erfaringer med at styrke de finanspolitiske rammer, således som euroområdet fik anbefalet i det europæiske semester 2014. Drøftelsen fandt sted inden for rammerne af de drøftelser, som Eurogruppen nu fører regelmæssigt om, hvordan den økonomiske vækst og jobskabelsen kan styrkes.

De fire formænds rapport

Ministrene diskuterede, hvordan den økonomiske styring i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) kan forbedres. Drøftelsen fandt sted som led i udarbejdelsen af en rapport om samme emne, som Eurogruppens formand arbejder på sammen med formændene for Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd og Den Europæiske Centralbank.

Irland

Eurogruppen udtrykte tilfredshed med Irlands finanspolitiske, finansielle og strukturelle fremskridt som nævnt i den tredje rapport om overvågning efter programmets gennemførelse. Eurogruppen er overbevist om, at Irland vil fastholde sine gode resultater og tackle de resterende udfordringer.

Senest ajourført den 12.5.2015