Møde i Eurogruppen, 9.5.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 9.5.2016
  • 15.00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Eurogruppen drøftede status for den første gennemgang af Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram.

Den hilste en pakke politikreformer velkommen. Pakken omfatter:

  • pensionssystemet
  • indkomstskat og moms
  • den offentlige sektors lønudgifter
  • en privatiseringsstrategi
  • spørgsmålet om misligholdte lån

Eurogruppen konkluderede, at det er nødvendigt, at de græske myndigheder og institutionerne arbejder videre med en mekanisme vedrørende yderligere eventualforanstaltninger. Disse foranstaltninger vil kun træde i kraft, hvis der er behov for en yderligere indsats for at nå de aftalte mål for det primære overskud.

Afslutning af den første gennemgang vil bane vejen for udbetaling af yderligere finansiel bistand til Grækenland efter Grækenlands gennemførelse af forudgående foranstaltninger og de relevante nationale procedurer i de andre EU-lande i euroområdet.

Næste skridt

Eurogruppen bekræftede, at den om nødvendigt er villig til at overveje mulige yderligere foranstaltninger efter afslutningen af den første gennemgang for at sikre bæredygtigheden af Grækenlands refinansieringsbehov. I denne forbindelse blev Eurogruppen enig om en række generelle vejledende principper og en trinvis tilgang og gav Eurogruppens Arbejdsgruppe til opgave at arbejde med de nærmere enkeltheder.

Eurogruppen vil fortsætte drøftelserne på sit næste møde 24. maj 2016.

Senest ajourført den 10.5.2016