Eurogruppen, 24.5.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 24.5.2016
  • 15:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland

Eurogruppen glædede sig over en aftale på embedsmandsplan mellem Grækenland og institutionerne, som baner vej for afslutning af 1. gennemgang af Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram.

Dermed kan den europæiske stabilitetsmekanisme frigøre næste tranche af den finansielle bistand til Grækenland (10,3 mia. €), der er til rådighed i programmet.

Vi opnåede et afgørende gennembrud med hensyn til Grækenland, som gør det muligt for os at gå ind i en ny fase af programmet for finansiel bistand til Grækenland.

Eurogruppens formand Jeroen Dijsselbloem

Dette beløb frigøres i flere rater, efter at Grækenland har gennemført alle de aftalte forudgående foranstaltninger, og landene i euroområdet har godkendt aftalen efter deres relevante nationale procedurer.

Aftalen på embedsmandsplan mellem Grækenland og institutionerne indeholder en reformpakke, der skal gennemføres af Grækenland, og en yderligere beredskabsmekanisme. Sidstnævnte vil iværksætte yderligere reformforanstaltninger, hvis der er risiko for, at programmets mål for det primære overskud på 3,5 % af BNP ikke nås.

Eurogruppen roser de fremskridt, som Grækenland har gjort ved allerede at gennemføre størstedelen af de aftalte forudgående foranstaltninger.

Eurogruppen blev også enig om en række kort-, mellem- og langsigtede foranstaltninger, som skal sikre Grækenlands offentlige gælds holdbarhed. Nogle af disse foranstaltninger vil blive gennemført mellem afslutningen af 1. gennemgang og programmets ophør, mens andre vil blive gennemført, når programmet er afsluttet med positive resultater. Omfanget af sidstnævnte vil blive fastsat på grundlag af en ajourført gældsholdbarhedsanalyse.

Hvis der udvikler sig et værre scenarie efter programmets afslutning, end hvad der i øjeblikket forventes, har Eurogruppen aftalt en mulighed for at aktivere en beredskabsmekanisme med henblik på yderligere gældsrelaterede foranstaltninger.

Eurogruppen hilste det velkommen, at IMF's ledelse har til hensigt at henstille til IMF's bestyrelse, at den godkender en finansiel ordning før årets udgang, der støtter gennemførelsen af de aftale reformer.

Spanien: 5. gennemgang af overvågningen efter programgennemførelsen

Eurogruppen så med tilfredshed på resultaterne af 5. overvågningsbesøg i Spanien efter programmets gennemførelse, som Europa-Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Centralbank aflagde i april.

Den økonomiske situation i euroområdet

Eurogruppen udvekslede synspunkter om den økonomiske situation og udsigterne i euroområdet i forlængelse af Kommissionens forelæggelse af sin økonomiske forårsprognose 2016, der blev offentliggjort 3. maj 2016.

Senest ajourført den 25.5.2016