Eurogruppen, 16.6.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 16.6.2016
  • 15:00
  • Luxembourg

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Pensionssystemernes bæredygtighed i euroområdet

Eurogruppen drøftede de forskellige politiske instrumenter, som kan anvendes til at forbedre pensionssystemernes bæredygtighed i euroområdet.

Ud over traditionelle parametre som f.eks. pensionsbidrag og pensionsudgifter drøftede Eurogruppen også aktive arbejdsmarkedspolitikker og -reformer, som kunne puste nyt liv i de økonomiske aktiviteter på en bæredygtig måde. Den undersøgte også god praksis vedrørende automatiske korrektioner af pensionssystemerne som reaktion på den forlængede levetid.

Eurogruppen vedtog en erklæring indeholdende en række fastlagte principper, som sigter mod at øge pensionssystemernes bæredygtighed. Den opfordrede Kommissionen til at tage hensyn til dem i sine overvågningsprocesser og undersøge udviklingen af passende benchmarks på dette grundlag.

Den Internationale Valutafond - undersøgelse af euroområdet i henhold til artikel IV

Den administrerende direktør for Den Internationale Valutafond (IMF), Christine Lagarde, orienterede Eurogruppen om Valutafondens vurdering af euroområdets økonomiske udsigter, risici og politiske udfordringer. Vurderingen blev gennemført inden for rammerne af IMF's årlige artikel IV-høring.

IMF bekræftede, at den økonomiske genopretning i euroområdet fortsætter. Den henstillede, at euroområdet fortsat fokuserer på strukturreformer, investeringer og reformer af den finansielle sektor.

Eurogruppen førte en konstruktiv drøftelse om disse henstillinger. IMF's afsluttende bemærkninger vil senere kunne læses på dens websted.

Andre punkter

Eurogruppen drøftede også inflation i euroområdet samt euroens valutakursudvikling på basis af redegørelser fra Kommissionen og Den Europæiske Centralbank. Den vedtog desuden sit arbejdsprogram for anden halvdel af 2016.

Senest ajourført den 27.6.2016