Eurogruppen, 11.7.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 11.7.2016
  • 15:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Den økonomiske og finansielle situation i euroområdet

Eurogruppen drøftede den økonomiske og finansielle situation i euroområdet. Ministrene blev af Kommissionen og ECB orienteret om udviklingen på de finansielle markeder i kølvandet på resultatet af UK's folkeafstemning 23. juni.

Der er tegn på, at markederne efter de første korrektioner er ved at stabilisere sig. Den uvished, der hersker i øjeblikket, især hos investorer, kan dog tynge vækstudsigterne på mellemlang sigt, bl.a. i euroområdet.

"Der er stor uvished, men det ændrer ikke på vores vilje til fortsat at arbejde på fornuftige vækstfremmende finanspolitikker, strukturreformer og regulering af banksektoren. Vores dagsorden og vores engagement i denne dagsorden er uændret", sagde Eurogruppens formand, Jeroen Dijsselbloem, efter mødet.

Overvågning efter programgennemførelsen i Irland og Portugal

Eurogruppen blev orienteret om de vigtigste resultater af 5. overvågningsgennemgang efter programgennemførelsen i Irland og 4. overvågningsgennemgang efter programgennemførelsen i Portugal, der begge fandt sted i juni 2016.

De to overvågningsbesøg efter programgennemførelsen konkluderede, at både Irland og Portugal er i stand til at tilbagebetale de lån, de fik under deres respektive programmer.

Stabilitets- og vækstpagten – gennemførelse i landene i euroområdet

Eurogruppen drøftede budgetsituationen i Spanien og Portugal. 7. juli vedtog Europa-Kommissionen henstillinger med henblik på rådsafgørelser, der fastslog, at ingen af de to lande har iværksat effektive tiltag for at rette op på deres uforholdsmæssigt store underskud inden for fristen i Rådets henstilling af 21. juni 2013.

Afgørelserne, som er baseret på Kommissionens henstillinger, træffes af EU-Rådet.

Euroområdets finanspolitiske kurs

Eurogruppen drøftede euroområdets finanspolitiske kurs på grundlag af de nationale stabilitetsprogrammer, som EU-landene i euroområdet forelagde i april i år i forbindelse med det europæiske semester.

Eurogruppen var enig om, at den samlede finanspolitiske kurs i euroområdet ventes at vende fra at være svagt ekspansiv i 2016 til at være stort set neutral i 2017.

Debatten skal bidrage til EU-landenes udarbejdelse af deres budgetplaner for 2017 senere på året.

Tematisk drøftelse om vækst og beskæftigelse: investeringer i euroområdet

Eurogruppen fortsatte sin række af tematiske drøftelser om vækst og beskæftigelse, denne gang med fokus på investeringer. Ministrene drøftede, hvordan de strukturelle og reguleringsmæssige hindringer for investeringer kan fjernes, og fokuserede især på forbedring af effektiviteten i den offentlige forvaltning, erhvervsklimaet og specifikke flaskehalse i forskellige sektorer.

Drøftelsen er et supplement til de bredere EU-initiativer, der skal stimulere investeringerne.

Fornyede investeringer er af særlig betydning for at øge vækstudsigterne for euroområdets økonomi på kort og lang sigt.

Eurogruppen fortsætter drøftelsen senere på året.

Senest ajourført den 13.7.2016