Eurogruppen, 9.9.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 9.9.2016
  • 09:00
  • Bratislava

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland

Institutionerne og den græske finansminister, Euclid Tsakalotos, briefede Eurogruppen om status i den igangværende gennemførelse af Grækenlands økonomiske tilpasningsprogram.

De græske myndigheder agter at fuldføre de milepæle, der er aftalt i forbindelse med den første revision af programmet, rettidigt.

De omfatter 15 foranstaltninger vedrørende privatisering, reform af energisektoren, styring af bankerne og skattemyndighedens oprettelse. Fuldførelsen af disse milepæle er en betingelse for udbetalingen af 2,8 mia. € fra den europæiske stabilitetsmekanisme

Repræsentanter fra institutionerne rejser snart til Athen for at forberede indledningen af den anden revision af programmet.

Tematisk drøftelse om vækst og beskæftigelse: de offentlige finansers kvalitet

Eurogruppen udvekslede synspunkter på baggrund af nationale erfaringer vedrørende gennemgange af statens udgifter. Disse gennemgange foretages for at vurdere effektiviteten af de offentlige midler i forskellige kategorier i et lands budget.

Formålet med denne drøftelse er at hjælpe medlemsstaterne med at opnå en mere vækstfremmende sammensætning af deres budgetter.

Eurogruppen vedtog en erklæring, der redegør for de fælles principper for en forbedring af udgiftsfordelingen.

Ministrene blev også enige om at drøfte dette spørgsmål regelmæssigt og planlægger at tage det op igen i første halvår af 2017.

Nuværende finanspolitiske spørgsmål

Eurogruppen bekræftede, at medlemsstaterne i euroområdet bør forelægge deres udkast til budgetplaner for 2017 mellem 1. og 15. oktober i år.

Denne tidsramme vil sikre, at udkastene til budgetplaner vurderes ud fra en række sammenlignelige makroøkonomiske antagelser. Der vil blive fundet en pragmatisk løsning for lande, som har et forretningsministerium.

Senere på efteråret vil Eurogruppen i overensstemmelse med sædvanlig praksis afholde sin årlige indgående drøftelse af disse planer på grundlag af Europa-Kommissionens udtalelser.

Ministrene så kort på den igangværende procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for Spanien og Portugal. Rådet afgjorde i juli, at ingen af de to lande havde truffet virkningsfulde foranstaltninger for at korrigere deres uforholdsmæssigt store underskud inden for de fastsatte frister. Portugal og Spanien fik efterfølgende nye frister og forventes at træffe virkningsfulde foranstaltninger senest 15. oktober. Rådet vedtog også Kommissionens forslag om at annullere de bøder, som Spanien og Portugal i henhold til bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagten skulle have betalt for ikke at korrigere underskuddene i tide.

Ministrene noterede sig også de gode fremskridt, der er opnået med det igangværende arbejde med at forenkle gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten.

Senest ajourført den 13.9.2016