Eurogruppen, 10.10.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 10.10.2016
  • 15:00
  • Luxembourg

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland

Institutionerne og Grækenlands finansminister, Euclid Tsakalotos, orienterede Eurogruppen om, at Grækenland havde nået de 15 milepæle, som det havde givet tilsagn om at gennemføre i forbindelse med den første revision af sit økonomiske tilpasningsprogram.

Milepælene omfatter bl.a. oprettelse af privatiseringsfonden, reform af energisektoren, foranstaltninger vedrørende styring af bankerne og oprettelse af skattemyndigheden.

På mødet nåede Eurogruppen til enighed om, at gennemførelsen af milepælene vil sætte ESM i stand til at godkende udbetalingen på 1,1 mia. €. Dette beløb skal anvendes til Grækenlands gældsbetjeningsbehov.

De resterende 1,7 mia. € skal frigives, når dataene vedrørende Grækenlands fremskridt med betalingen af restancer for september foreligger, og institutionerne har givet en positiv vurdering. Udbetalingen skal godkendes af ESM's bestyrelse. De 1,7 mia. € skal anvendes til Grækenlands betaling af restancer.

Eurogruppen vedtog en erklæring om Grækenland.

Den opfordrede også de græske myndigheder til at intensivere samarbejdet med institutionerne for at afslutte den anden revision af programmet i god tid.

Tematisk drøftelse om vækst og beskæftigelse: sundheds- og langtidsplejesystemer

Eurogruppen udvekslede synspunkter om risici, som udgifterne til sundheds- og langtidspleje kan indebære for holdbarheden af de offentlige finanser i euroområdet i de kommende årtier.

Formålet med drøftelsen var at dele national bedste praksis og erfaringer inden for dette politikområde, som normalt tegner sig for en betydelig del af de offentlige udgifter.

Aktuelle finanspolitiske spørgsmål

Eurogruppen er nu klar til den årlige revision af eurolandenes udkast til budgetplaner for det kommende år. Medlemslandene skal forelægge deres planer for 2017 mellem 1. og 15. oktober i år, og Eurogruppen vil drøfte dem 5. december.

Europa-Kommissionen orienterede Eurogruppen om den strukturerede dialog med Europa-Parlamentet om en suspension af de europæiske struktur- og investeringsfonde for Spanien og Portugal.

Efter Rådets afgørelser i juli om disse landes manglende virkningsfulde foranstaltninger for at korrigere deres uforholdsmæssigt store underskud forventes det, at Kommissionen fremsætter et forslag om suspension inden for rammerne af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

G7-møde

Eurogruppens formand, Jeroen Dijsselbloem, orienterede Eurogruppen om drøftelserne på og resultaterne af de internationale møder, der blev holdt i Washington D.C. i begyndelsen af oktober.

Senest ajourført den 12.10.2016