Eurogruppen, 7.11.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 7.11.2016
  • 15:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Bankunionen – aspekter vedrørende euroområdet

Den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans

Eurogruppen fik præsentationer ved Danièle Nouy, formand for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd, og Elke König, formand for Den Fælles Afviklingsinstans.

De orienterede Eurogruppen om de seneste udviklingstendenser i finanssektoren, de to institutioners hovedaktiviteter de seneste måneder og deres største udfordringer og prioriteter for fremtiden.

Danièle Nouy orienterede Eurogruppen om det igangværende arbejde med de stresstest, der blev gennemført i juli 2016, udfordringerne ved misligholdte lån og målet om at mindske antallet af tilsynsmæssige indgrebsmuligheder og nationale skøn i euroområdets banksektor for at sikre mere lige konkurrencevilkår.

Elke König forelagde en statusrapport om Den Fælles Afviklingsinstans' virksomhed og redegjorde for indsamlingen af bidrag til Den Fælles Afviklingsfond og lånefacilitetsaftalerne med individuelle EU-lande.

Eurogruppen roste det gode arbejde, som de to organer hidtil har udført, og så frem til næste meningsudveksling, der ventes at finde sted i foråret.

Tematisk drøftelse om vækst og beskæftigelse: nationale insolvensregler

Eurogruppen drøftede, hvordan de nationale insolvensreglers effektivitet kan forbedres. Drøftelsen var en opfølgning af mødet i april 2016, hvor man blev enig om en liste med principper, der skal anvendes. Disse principper dækker primært insolvensreglernes hastighed, forudsigelighed og omkostningseffektivitet.

Velfungerede insolvensregler er uundværlige for at tackle gældsbyrden og forbedre bankernes evne til at yde kredit til økonomien. Spørgsmålet er navnlig relevant for euroområdet, da dets individuelle økonomier er udsat for afsmittende virkninger.

Eurogruppen vender tilbage til spørgsmålet til næste år.

Grækenland: anden revision af programmet og rapport om EU's tekniske bistand

Ministrene blev orienteret om den igangværende anden gennemgang af gennemførelsen af Grækenlands økonomiske tilpasningsprogram efter et evalueringsbesøg, som institutionerne aflagde i Athen sidst i oktober.

Eurogruppen opfordrede de græske myndigheder og delegationsdeltagerne til at fortsætte deres konstruktive samarbejde og afslutte gennemgangen hurtigt.

Anden gennemgang omfatter et budget for 2017, den finanspolitiske strategi på mellemlang sigt og arbejdsmarkedsreformer.

Eurogruppen blev orienteret om den tekniske bistand, som Europa-Kommissionens Strukturreformtjeneste hidtil har ydet til de græske myndigheder. Tjenesten blev oprettet i juli 2015 for at bistå EU-landene med at gennemføre vækstfremmende administrative og strukturelle reformer. Eurogruppen forventer, at tjenesten koncentrerer sig om at hjælpe Grækenland med at gennemføre reformer.

Overvågning efter programgennemførelsen: Cypern og Spanien

Ministrene noterede sig resultaterne af første overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Cypern, der fandt sted sidst i september 2016, og om resultaterne af sjette overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Spanien medio oktober 2016.

Eurolandenes udkast til budgetplaner for 2017

Europa-Kommissionen orienterede Eurogruppen om den igangværende vurdering af udkastene til budgetplaner for 2017, bl.a. brevvekslingen med flere EU-lande.

Ministrene vil have en specifik drøftelse af disse planer på mødet 5. december på grundlag af Europa-Kommissionens udtalelser.

Senest ajourført den 8.11.2016