Eurogruppen, 5.12.2016

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 5.12.2016
  • 08.30
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeinformation

Budgetplaner og -udsigter

På formiddagens møde drøftede Eurogruppen eurolandenes udkast til budgetplaner for 2017. Drøftelsen var baseret på Europa-Kommissionens udtalelser om disse planer, der blev offentliggjort 16. november. Kommissionen fastslog, at otte lande - Belgien, Cypern, Finland, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien og Spanien - har budgetplaner, der risikerer ikke at opfylde de finanspolitiske regler i stabilitets- og vækstpagten.

Eurogruppen var i det store hele enig i Europa-Kommissionens udtalelser. Den opfordrede Italien til at tage de nødvendige skridt og glædede sig over andre berørte landes tilsagn om at ville sikre overholdelse af reglerne. Eurogruppen så også frem til ajourførte udkast til budgetplaner fra Litauen og Spanien.

Ministrene drøftede også budgetsituationen og budgetudsigterne for euroområdet som helhed. De understregede, at det er vigtigt at finde den rette balance mellem målet om at sikre finanspolitisk holdbarhed og ønsket om at støtte investeringer for at styrke den skrøbelige genopretning.

Eurogruppen noterede sig Kommissionens meddelelse og analyse af den finanspolitiske kurs og slog til lyd for en positiv finanspolitisk kurs i euroområdet. Den mindede om, at ministrene i juli konkluderede på grundlag af Kommissionens analyse, at den stort set neutrale samlede finanspolitiske kurs i 2017 sikrer en passende balance. Eurogruppen påpegede, at der er stor forskel medlemslandene imellem for så vidt angår finanspolitisk kurs og behovet for budgetkonsolidering. Ministrene fremhævede desuden, at det er vigtigt med en vækstvenlig sammensætning af budgetforanstaltninger.

For at sikre en bedre samordning af de nationale finanspolitikker skal eurolandene mellem 1. og 15. oktober hvert år forelægge deres udkast til budgetplaner for Europa-Kommissionen med henblik på evaluering. Grækenlands udkast til budgetplan blev ikke evalueret i den forbindelse, da det vurderes særskilt som led i Grækenlands igangværende makroøkonomiske tilpasningsprogram.

Grækenland

Eurogruppen blev orienteret af institutionerne om status for anden gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram efter det evalueringsbesøg, som institutionerne gennemførte medio november. Eurogruppen udtrykte tilfredshed med de hidtidige fremskridt og opfordrede de græske myndigheder og institutionerne til hurtigt at genoptage forhandlingerne og nå til enighed om en reformpakke, som alle interessenter kan slutte op om.

Der blev afgivet en erklæring, der støttede en pakke med gældstiltag på kort sigt og beskrev en vej frem.

Eurogruppens arbejdsprogram

Eurogruppen vedtog sit arbejdsprogram for første halvår 2017.

Senest ajourført den 6.12.2016