Eurogruppen, 26.1.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 26.1.2017
  • 15.00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland

Institutionerne orienterede Eurogruppen om anden gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram efter deres evalueringsbesøg i december i Athen.

Eurogruppen tilskyndede de græske myndigheder og institutionerne til hurtigt at genoptage forhandlingerne og nå til enighed om en reformpakke, som alle interessenter kan tilslutte sig. Enighed herom er en forudsætning for en tilfredsstillende afslutning af anden gennemgang.

Reformerne vedrører Grækenlands arbejdsmarked og produktmarked, landets energisektor og andre områder. Der forventes også enighed om Grækenlands finanspolitiske strategi på mellemlang sigt, dvs. for 2018 og fremefter.

Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), som finansierer programmet, oplyste ministrene om fremskridtene med gennemførelsen af de kortsigtede tiltag til gældslettelse for Grækenland. Eurogruppen godkendte disse tiltag i december, og styrelsesrådet for ESM og EFSF (den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet) vedtog dem formelt 23. januar 2017.

Tiltagene skal reducere renterisikoen for Grækenland, bl.a. ved at gøre nogle rentesatser faste i stedet for variable og lette byrden med at tilbagebetale gælden. De har ingen indvirkning på budgettet for ESM's medlemmer, dvs. eurolandene.

Overvågning efter programgennemførelsen i Irland og Portugal

Eurogruppen blev orienteret om de vigtigste resultater af sjette overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Irland og femte overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Portugal, som begge fandt sted mellem slutningen af november og begyndelsen af december 2016.

Konklusionen af de to overvågningsbesøg efter programgennemførelsen var, at både Irland og Portugal er i stand til at tilbagebetale de lån, som de fik under deres respektive programmer.

IMF's artikel IV-høring af euroområdet

Den Internationale Valutafond (IMF) orienterede Eurogruppen om de vigtigste konklusioner af sin midlertidige mission i forbindelse med IMF's artikel IV-høring, der fandt sted i slutningen af 2016.

Eurogruppen tilsluttede sig IMF's evaluering af de økonomiske udsigter for euroområdet og dens synspunkter om de politiske udfordringer, som den monetære union står over for.

IMF's sidste mission finder sted senere på året, hvorefter den samlede og endelige rapport vil blive udarbejdet.

Det europæiske semester: henstilling til euroområdet for 2017

Eurogruppen drøftede udkastet til Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet for 2017.

Ministrene var enige om, at henstillingerne for 2017 bør have fokus på vækst og jobskabelse, forsvarlige finanspolitikker og bankunionens gennemførelse.

Udkastet til henstilling godkendes af Økofinrådet 27. januar.

Udkast til budgetplaner: Spanien og Litauen

Eurogruppen drøftede Spaniens og Litauens ajourførte udkast til budgetplaner for 2017. Begge lande forelagde i oktober 2016 udkast til budgetplaner, der var baseret på en antagelse om en uændret politik, fordi deres regeringer på daværende tidspunkt ikke have de fulde budgetbeføjelser på grund af parlamentsvalget. De skulle derfor forelægge en ajourført plan efter udpegelsen af deres respektive nye regeringer.

Eurogruppens drøftelse var baseret på Europa-Kommissionens udtalelser om disse planer, der blev offentliggjort 17. januar. Kommissionen fandt, at Spaniens plan i det store og hele var i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser, hvorimod der var risiko for, at Litauens plan ikke opfyldte kravene i stabilitets- og vækstpagten.

Eurogruppen var generelt enig i Europa-Kommissionens udtalelser. Den noterede sig de litauiske myndigheders anmodning om en fleksibel anvendelse af stabilitets- og vækstpagtens regler, hvilket er tilladt på visse betingelser. Eurogruppen udsendte en ny erklæring.

Senest ajourført den 27.1.2017