Eurogruppen, 20.2.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 20.2.2017
  • 15:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Grækenland: status

Institutionerne (Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Valutafond og den europæiske stabilitetsmekanisme) og Grækenlands finansminister, Euclid Tsakalotos, orienterede Eurogruppen om anden gennemgang af Grækenlands økonomiske tilpasningsprogram, hvor de vigtigste udestående spørgsmål bl.a. er den finanspolitiske strategi på mellemlang sigt (2018 og derefter) og arbejdsmarkedsreform.

Eurogruppen glædede sig over den fælles forståelse, som de græske myndigheder og institutionerne er nået frem til, og som giver evalueringsmissionen mulighed for at vende tilbage til Athen og genoptage arbejdet, der skal føre til indgåelse af en aftale på embedsmandsplan om politikreformer i forbindelse med anden gennemgang af programmet.

En aftale på embedsmandsplan er en forudsætning for, at gennemgange kan afsluttes med et positivt resultat, og dermed for at modtage økonomisk støtte.

Temadrøftelser om vækst og beskæftigelse: betingelserne for at drive virksomhed

Ministrene udvekslede bedste national praksis for at skabe gunstige betingelser for at drive virksomhed, hvilket har væsentlig indflydelse på en økonomis vækstpotentiale. Drøftelsen havde fokus på spørgsmål såsom effektiviteten af de offentlige tjenesteydelser samt den administrative og reguleringsmæssige byrde.

Resultatet af drøftelsen danner grundlag for Eurogruppens drøftelse om investeringer i april.

Økonomisk prognose for euroområdet i 2017-2018

Eurogruppen udvekslede synspunkter om den økonomiske situation i euroområdet efter Europa-Kommissionens fremlæggelse af sin økonomiske vinterprognose 2017.

Euroområdet har for fjerde år i træk oplevet fremgang med en vækst i BNP på 1,7 % ved udgangen af 2016. Ledigheden lå på 9,6 %, hvilket er det laveste niveau siden maj 2009. De offentlige underskud og den offentlige gæld er også blevet mindre.

Ifølge prognosen ventes den økonomiske fremgang i euroområdet at fortsætte, selv om udsigterne er blevet mere usikre. Realvæksten i BNP forventes at nå op på 1,6 % i 2017 og 1,8 % i 2018.

Ministrene var generelt enige i Europa-Kommissionens analyse.

På mødet i styrelsesrådet for den europæiske stabilitetsmekanisme (EMS), som fandt sted i tilknytning til Eurogruppens møde, blev Klaus Regling genudnævnt som administrerende direktør for ESM for endnu en femårig periode, der begynder 8. oktober 2017.

Senest ajourført den 21.2.2017