Eurogruppen, 20.3.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 20.3.2017
  • 15.00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeoplysninger

Udkast til budgetplaner og gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten

Ministrene vurderede, hvordan eurolandene gennemfører deres udkast til budgetplaner for 2017, og tilsagnene i Eurogruppens erklæring af 5. december 2016 og 26. januar 2017. Vurderingen blev foretaget på grundlag af Europa-Kommissionens vinterprognose for 2017 og afviger ikke væsentligt fra vurderingerne fra december 2016 og januar i år.

Eurogruppen besluttede at genoverveje situationen i løbet af foråret.

Temadrøftelse om vækst og beskæftigelse: pensionssystemer

Eurogruppen fortsatte drøftelserne om euroområdets pensionssystemer. Denne gang så ministrene på Europa-Kommissionens seneste analysearbejde og besluttede at påbegynde benchmarking blandt medlemsstaterne.

Benchmarking af pensionssystemerne vil blive baseret på et sæt indikatorer (som omfatter pensionssystemernes finanspolitiske holdbarhed) og bedste nationale praksis. Detaljerede oplysninger findes i Eurogruppens erklæring.

Dette emne blev senest drøftet i juni 2016, hvor ministrene nåede til enighed om et sæt fælles principper for styrkelsen af pensionernes holdbarhed.

Grækenland

Institutionerne (Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Valutafond og den europæiske stabilitetsmekanisme) og den græske finansminister Euclid Tsakalotos orienterede Eurogruppen om udviklingen vedrørende den anden gennemgang af Grækenlands økonomiske tilpasningsprogram.

De græske myndigheder og institutionerne sigter fortsat mod en hurtig indgåelse af aftalen på embedsmandsplan på grundlag af den fælles forståelse, de nåede frem til i sidste måned. De vil føre intensive drøftelser i Bruxelles i de kommende dage med fokus på de vigtigste udestående spørgsmål. Disse omfatter den vækstfremmende genskabelse af balancen i Grækenlands offentlige finanser på mellemlang sigt (i 2018 og derefter) og reformen af arbejdsmarkedet.

En aftale på embedsmandsplan er en nødvendig betingelse for en vellykket programgennemgang og dermed for at få yderligere finansiel støtte i henhold til programmet.

Senest ajourført den 21.3.2017