Eurogruppen, 7.4.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 7.4.2017
  • 9.00
  • Valletta

Vigtigste resultater

Mødeinformation

Grækenland

Eurogruppen blev orienteret om udviklingen i den sidste måneds intense drøftelser mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Valutafond og den europæiske stabilitetsmekanisme og den græske regering.

Institutionerne og de græske myndigheder indgik en aftale om hovedelementerne i de politiske reformer, der er nødvendige for indlede anden gennemgang af Grækenlands nuværende makroøkonomiske tilpasningsprogram, hvilket er en forudsætning for at frigøre yderligere udbetaling af finansiel bistand til Grækenland. Aftalen vedrører reformernes omfang, tidspunkt og rækkefølge.

Institutionerne vil hurtigst muligt fortsætte det tekniske arbejde i Athen for at indgå en aftale på embedsmandsplan.

Temadrøftelser om vækst og beskæftigelse: investeringer

Eurogruppen fortsatte drøftelserne om fremme af investeringer, der blev indledt i juli sidste år, og vedtog en erklæring, der fastsætter fælles principper, som skal bruges som rettesnor for nationale politikker på dette område.

Principperne vedrører forbedring af erhvervsmiljøet, øget effektivitet i den offentlige forvaltning, prioritering af offentlige investeringer af høj kvalitet for at fremme vækst og potentiel vækst, udvikling af markedsbaserede erhvervsfinansieringskilder og fjernelse af reguleringsmæssige hindringer for private investeringer.

Bankunionen: aspekter vedrørende euroområdet

Formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd, Danièle Nouy, fremlagde ECB's årsberetning om tilsynsaktiviteter i 2016.

Rådets prioriteter for 2017 omfatter yderligere konvergens af nationale tilsynsstandarder i bankunionen, håndtering af misligholdte lån på bankernes balancer, der fortsat volder problemer i en række medlemsstater, og forbedring af bankernes rentabilitet og således deres kapacitet til at finansiere økonomien.

Formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), Elke König, orienterede Eurogruppen om SRB's aktiviteter. Hun redegjorde for de fremskridt, der er gjort med afviklingsplanlægningen, og bankernes bidrag til Den Fælles Afviklingsfond.

Cypern: overvågning efter programgennemførelsen

De institutioner, der deltager i gennemgangen efter programmets gennemførelse, og Cyperns finansminister, Harris Georgiades, berettede kort om resultatet af det seneste overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Cypern.

De forsikrede ministrene om, at de cypriotiske myndigheder fortsat forpligter sig til at videreføre forsvarlige økonomiske politikker. De bekræftede også, at der ikke er nogen risiko for, at Cypern ikke kan tilbagebetale de lån, som det har modtaget fra den europæiske stabilitetsmekanisme som led i sit makroøkonomiske tilpasningsprogram for 2013-2013.

Senest ajourført den 10.4.2017