Eurogruppen, 22.5.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 22.5.2017
  • 15:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Mødeinformation

Grækenland

Eurogruppen udtrykte tilfredshed med den foreløbige aftale, der blev indgået mellem Grækenland og institutionerne om et nyt sæt politiske reformer til at understøtte landets økonomiske genopretning. Aftalen er et vigtigt skridt hen imod færdiggørelsen af den anden revision af Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram.

Eurogruppen roste de fremskridt, som Grækenland har gjort ved allerede at gennemføre en betydelig del af de aftalte forudgående foranstaltninger.

De reformforanstaltninger, som Grækenland har lovgivet om, dækker områder såsom pensioner, indkomstskat, arbejdsmarkedet og energisektoren. De bør støtte den vækstfremmende genskabelse af balancen i økonomien og gøre Grækenlands finanspolitiske strategi på mellemlang sigt mere robust.

Eurogruppen havde en indgående debat om bæredygtigheden af Grækenlands offentlige gæld, men nåede ikke frem til en samlet aftale. Arbejdet vil fortsætte i de kommende uger inden for den ramme, der blev vedtaget i maj 2016, med henblik på at nå frem til en endelig konklusion på næste møde i Eurogruppen.

Den økonomiske situation i euroområdet

Eurogruppen udvekslede synspunkter om den økonomiske situation og den seneste inflationsudvikling i euroområdet i forlængelse af Kommissionens forelæggelse af dens økonomiske forårsprognose 2017, der blev offentliggjort 11. maj 2017.

Spanien: 7. overvågningsbesøg efter programgennemførelsen

Eurogruppen blev kort orienteret om de vigtigste resultater af 7. overvågningsbesøg i Spanien efter programgennemførelsen, som ansatte fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank gennemførte 24.-26. april.

Besøget bekræftede, at der ikke er nogen risiko for manglende tilbagebetaling af de lån, som Spanien har modtaget inden for rammerne af programmet til rekapitalisering af landets banksektor i 2012-2014 med støtte fra den europæiske stabilitetsmekanisme.

Senest ajourført den 2.6.2017