Eurogruppen, 10.7.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 10.7.2017
  • 15.00

Mødeinformation

Vigtigste resultater

Nationale insolvensregler: misligholdte lån

Eurogruppen drøftede insolvensregler i euroområdet og fokuserede på den rolle, de spiller inden for national tilsynspraksis for misligholdte lån.

Drøftelsen var baseret på en undersøgelse foretaget af Den Europæiske Centralbank og en orientering fra Europa-Kommissionen.

Velfungerende insolvensregler er strengt nødvendige for hurtigt og effektivt at kunne nedbringe gældsbyrden og forbedre bankernes evne til at yde kredit til økonomien.

Der vil blive arbejdet videre på dette område med henblik på at igangsætte en udveksling af bedste praksis.

Banksektoren

Den Europæiske Centralbanks banktilsyn, Den Fælles Afviklingsinstans og Europa-Kommissionen orienterede Eurogruppen om den seneste udvikling i euroområdets banksektor, navnlig i Italien.

Irland: overvågning efter programgennemførelsen

Ministrene blev orienteret om de vigtigste resultater af 7. overvågningsbesøg efter programgennemførelsen, som Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) gennemførte 16.-19. maj i Dublin.

Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) deltog i besøget som led i sit system for tidlig varsling, der er udformet til at fastslå et programlands evne til at tilbagebetale sine lån til EFSF/ESM.

Konklusionen af besøget er, at risikoen for, at Irland ikke kan tilbagebetale de lån, som det modtaget i henhold til sit tilpasningsprogram, fortsat er lav. Irland afsluttede med succes sit program i 2013.

IMF fremlagde resultaterne af sin artikel IV-høring med Irland.

Euroområdets finanspolitiske kurs

Eurogruppen drøftede euroområdets finanspolitiske kurs på grundlag af redegørelser fra Europa-Kommissionen og det europæiske finanspolitiske råd. Institutionerne og ministrene var enige om, at en stort set neutral finanspolitisk kurs vil være passende for euroområdet som helhed i 2018.

Drøftelsen skal være med til at udforme forberedelserne af eurolandenes udkast til budgetplaner for 2018, som de skal have færdiggjort senest 15. oktober og forelægge Europa-Kommissionen til gennemgang.

Uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Ministrene havde en generel drøftelse om yderligere uddybning af ØMU'en på baggrund af det oplæg, som Europa-Kommissionen offentliggjorde om emnet 31. maj 2017.

Senest ajourført den 11.7.2017