Eurogruppen, 15.9.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 15.9.2017
  • 09:00
  • Tallin

Vigtigste resultater

Mødeinformation

Grækenland

Grækenlands finansminister, Euclid Tsakalotos, og institutionerne (Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, den europæiske stabilitetsmekanisme og Den Internationale Valutafond) orienterede Eurogruppen omsituationen med hensyn til Grækenlands igangværende økonomiske tilpasningsprogram.

De fremlagde den forventede tidsplan for den nyligt indledte tredje evaluering af programmet. Grækenland skal fuldføre omkring 95 tiltag, hvoraf mange vedrører gennemførelse af lovgivning, der er vedtaget tidligere i programmet.

Emnerne i tredje evaluering omfatter Grækenlands budget for 2018, gennemgang af sociale ydelser, reform af arbejdsmarkedet, spørgsmål vedrørende offentlig forvaltning, gennemførelse af strategien for misligholdte lån, reform af energisektoren og privatisering.

Tematisk drøftelse: ØMU'ens økonomiske modstandsdygtighed

Ministrene udvekslede synspunkter om, hvordan den økonomiske modstandsdygtighed i Den Økonomiske og Monetære Union kan øges.

De identificerede en række politikområder, hvor forbedringer kan føre til øget økonomisk modstandsdygtighed. Disse områder omfatter behovet for diversificering af økonomien, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og produktmarkedet, skattemæssige incitamenter for investeringer, kvaliteten af institutioner samt andre områder.

Denne indledende drøftelse vil ligge til grund for Eurogruppens mere konkrete tematiske drøftelser om vækst og beskæftigelse i fremtiden.

Med økonomisk modstandsdygtighed menes et lands evne til at forebygge og tackle økonomiske chok. Det er især vigtigt for euroområdet, hvor lande deler en fælles valuta og er stærkt afhængige af hinanden, og hvor manglende økonomisk modstandsdygtighed i ét land hurtigt kan have alvorlige konsekvenser i andre af euroområdets økonomier.

Senest ajourført den 20.9.2017