Eurogruppen, 9.10.2017

Eurogruppen
  • Eurogruppen
  • 9.10.2017
  • 15:00
  • Luxembourg

Vigtigste resultater

Mødeinformation

Uddybning af ØMU'en: den europæiske stabilitetsmekanismes rolle

Eurogruppen drøftede den europæiske stabilitetsmekanismes (ESM) mulige roller og opgaver i fremtiden inden for rammerne af den aktuelle bredere debat om Den Økonomiske og Monetære Unions fremtid.

Denne indledende drøftelse fokuserede på ESM's mulige rolle i forbindelse med krisestyring og bankunionen og på, hvordan denne mulige nye rolle vil påvirke dens ledelsesstruktur og dens placering i ØMU-konstruktionen.

Tematiske drøftelser om vækst og beskæftigelse: finansiering af lettelser i skatten på arbejde

Ministrene drøftede og udvekslede bedste national praksis for finansiering af skattelettelser på arbejde. Eurogruppen ventes at drøfte dette spørgsmål igen senere i år i forbindelse med sin årlige gennemgang af eurolandenes udkast til budgetplan for det kommende år.

I forbindelse med det europæiske semester, EU's årlige proces for politisk samordning, blev euroområdet anbefalet at mindske skattebyrden på arbejde. Skattekilen på arbejde i euroområdet er blandt de højeste i verden, og mindskelse af den kan bidrage til økonomisk vækst og jobskabelse. Hvordan skattelettelser på arbejde skal finansieres, er derfor et vigtigt spørgsmål, idet skat på arbejde udgør en betydelig andel af statsindtægterne i en række eurolande.

Overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Portugal

Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, den europæiske stabilitetsmekanisme og Den Internationale Valutafond orienterede Eurogruppen om resultaterne af 6. overvågningsbesøg efter programgennemførelsen i Portugal. Besøget fandt sted fra 26. juni til 4. juli 2017.

De vigtigste resultater af besøget var positive. Portugals økonomiske og finansielle situation forbedres fortsat, og de mellem til langfristede udsigter for dets evne til at tilbagebetale sin gæld er stadig gunstige.

Senest ajourført den 10.10.2017