Eurotopmøde, 12.7.2015

Eurotopmødet
  • Eurotopmødet
  • 12.7.2015
  • 14:00
  • Bruxelles

Vigtigste resultater

Den 13. juli 2015 indvilligede lederne fra euroområdets medlemsstater i princippet i, at de er rede til at indlede forhandlinger om et program for finansiel bistand under ESM til Grækenland. 

Der er en række strenge betingelser, der skal opfyldes, før forhandlingerne formelt kan indledes.

Aftalen skal godkendes af det græske parlament og af flere nationale parlamenter.

"Jeg glæder mig over fremskridtene og Grækenlands konstruktive holdning, som bidrager til at genskabe tilliden hos partnerne i euroområdet", sagde formanden for eurotopmødet, Donald Tusk.

Næste skridt

Efter de nationale procedurer vil Eurogruppen sammen med institutionerne arbejde på hurtigt at videreføre forhandlingerne. Euroområdets finansministre vil også snarest muligt drøfte, hvordan man kan hjælpe Grækenland, så landet kan opfylde sine finansielle behov på kort sigt, den såkaldte mellemfinansiering. 

Senest ajourført den 10.8.2015