Uformelt møde mellem de 27 stats- og regeringschefer, 16.9.2016

  • 16.9.2016
  • 0.00
  • Bratislava
  • Formand Donald Tusk
  • Oversigt over fotos 

Oplysninger til medierne

Stats- og regeringscheferne for de 27 mødtes i Bratislava for at indlede politiske overvejelser om videreudvikling af et EU med 27 medlemslande.

Ledere blev enige om Bratislavaerklæringen og ‑køreplanen, som fastsætter målene for de kommende måneder.

Disse mål omfatter:

  • genindførelse af fuld kontrol ved de ydre grænser
  • sikring af intern sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme
  • styrkelse af EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar
  • styrkelse af det indre marked og skabelse af bedre muligheder for unge europæere

"Disse mål modsvares af en række meget konkrete foranstaltninger", udtalte formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet. "Lad mig blot nævne, at en række ledere har besluttet straks at indsætte yderligere mandskab og udstyr for at hjælpe med at bevogte Bulgariens grænse til Tyrkiet", tilføjede han.

Bratislavakøreplanen vil være retningsgivende for EU's indsats i de kommende måneder. De 27 ledere ønsker at mødes igen i januar 2017 i Malta og afslutte overvejelserne på mødet i marts 2017 i Rom.

"Jeg håber, at Bratislavatopmødet vil føre til en fornyelse af troen på og tilliden til Den Europæiske Union", udtalte formand Donald Tusk. "Dette vil kun ske, hvis og når folk bliver klar over, at vi holder vores løfter gennem et loyalt samarbejde mellem medlemsstaterne og institutionerne", tilføjede han.

Siden midten af august har EU-formand Donald Tusk konsulteret alle EU's ledere forud for topmødet i Bratislava. Han drøftede både mødets afvikling og indhold.

Baggrund

29. juni 2016 mødtes de 27 stats- og regeringschefer uformelt for at drøfte de politiske og praktiske konsekvenser af "Brexit". Lederne indledte en debat om Den Europæiske Unions fremtid.

"Vi er fast besluttet på fortsat at stå sammen og arbejde inden for rammerne af EU for at håndtere det 21. århundredes udfordringer og finde løsninger, der er i vores nationers og befolkningers interesse. Vi er parat til at tage hånd om ethvert problem, der måtte opstå som følge af den aktuelle situation", erklærede de.

Senest ajourført den 19.9.2016