Uformelt møde mellem EU-stats- og -regeringschefer, Malta, 3.2.2017

Det Europæiske Råd
 • Det Europæiske Råd
 • 3.2.2017
 • Malta
 • Formand Donald Tusk
 • Oversigt over fotos 

Oplysninger til medierne

Vigtigste resultater

Det uformelle topmøde i Malta med Maltas premierminister, Joseph Muscat, som vært og under ledelse af formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, bestod af to dele. Om formiddagen blev lederne enige om tiltag til at dæmme op for strømmene af irregulære migranter fra Libyen til Italien. Om eftermiddagen drøftede de forberedelserne af 60-årsdagen for Romtraktaterne 25. marts 2017.

Samarbejde mellem EU og Libyen: opdæmning af strømmene

Om formiddagen drøftede EU's 28 stats- og regeringschefer den eksterne dimension af migration. De vedtog Maltaerklæringen, der fokuserer på tiltag til at dæmme op for migrationsstrømmen fra Libyen til Italien.

I erklæringen bemærkede de, at over 181 000 irregulære migranter ankom på den centrale Middelhavsrute i 2016, mens antallet af personer, der er omkommet eller forsvundet på havet, har sat ny rekord hvert år siden 2013.

Nu hvor foråret nærmer sig, besluttede lederne at iværksætte yderligere tiltag til betydeligt at mindske migrationsstrømmene, ødelægge smuglernes forretningsmodel og redde menneskeliv. De blev navnlig enige om at øge samarbejdet med de libyske myndigheder.

"Indsatsen for at stabilisere Libyen er nu vigtigere end nogensinde, og EU vil gøre sit yderste for at bidrage til at nå dette mål. I Libyen er kapacitetsopbygning afgørende for, at myndighederne kan få kontrol over land- og søgrænserne og bekæmpe transit- og smugleraktiviteter."

Maltaerklæringen

EU's ledere bekræftede deres støtte til præsidentrådet og den nationale samlingsregering, som har De Forenede Nationers opbakning. De erklærede også, at de er rede til at samarbejde med de libyske regionale og lokale samfund og med aktive internationale organisationer i landet.

Prioriteterne omfatter:

 • uddannelse, udstyr og støtte til den libyske nationale kystvagt og andre relevante agenturer
 • yderligere bestræbelser på at ødelægge smuglernes forretningsmodel gennem en øget operationel indsats ved at inddrage Libyen og relevante internationale partnere
 • forbedring af lokale samfunds socioøkonomiske situation i Libyen, navnlig i kystområder og ved libyske landgrænser på migrationsruterne
 • bestræbelser på at sikre passende modtagelseskapaciteter og forhold for migranter i Libyen sammen med UNHCR og IOM
 • støtte IOM ved at øge aktiviteterne i forbindelse med frivillig tilbagevenden
 • styrke oplysningskampagner rettet mod migranter

Lederne understregede også behovet for at bistå med at mindske presset på Libyens landgrænser ved at øge Libyens grænseforvaltningskapacitet og ved at arbejde sammen med nabolande.

"Vi så den italienske og libyske premierministers undertegnelse i går af aftalememorandummet som endnu et vigtigt og opmuntrende tegn på, at tingene er ved at ændre sig til det bedre", sagde EU-formand Donald Tusk på pressekonferencen efter mødet om migration. "Den Europæiske Union og vores tiltag vil støtte Italien og Libyen. Det er vores fælles ansvar."

Lederne glædede sig også over, at det maltesiske formandskab agter at forelægge Rådet en konkret plan for gennemførelse snarest muligt, at fortsætte arbejdet og at sikre en nøje overvågning af resultaterne. Det Europæiske Råd skal gøre status over fremskridtene med den overordnede tilgang på møderne i marts og juni 2017 på grundlag af en rapport fra det maltesiske formandskab.

Forud for topmødet mødtes EU-formand Donald Tusk med Libyens premierminister Fayez al-Sarraj. De drøftede, hvordan samarbejdet mellem EU og Libyen kan forbedres.

Forberedelser af 60-årsdagen for Romtraktaterne

Om eftermiddagen forberedte de 27 ledere den kommende 60-årsdag for Romtraktaterne 25. marts 2017.

Drøftelserne tog udgangspunkt i de politiske overvejelser om EU's fremtid med 27 medlemsstater, som blev iværksat umiddelbart efter, at Det Forenede Kongerige 23. juni 2016 stemte for at forlade Den Europæiske Union, og fortsatte i Bratislava 16. september 2016.

"Konstruktive drøftelser på topmødet i Malta om fremtiden for EU27, betydningen af enhed og forberedelse af topmødet i Rom."

EU-formand Donald Tusk på Twitter efter mødet

I sin skrivelse om Europas fremtid, som blev sendt til de 27 stats- og regeringschefer 31. januar 2017, konstaterer formand Donald Tusk, at der er tre væsentlige trusler, der er farlige for Europas stabilitet. Disse omfatter:

 • en ny geopolitisk situation: et stadig mere assertivt Kina, Ruslands aggressive politik over for Ukraine og dets naboer, krige, terror og anarki i Mellemøsten og i Afrika (hvor radikal islam spiller en vigtig rolle) og foruroligende udtalelser fra den nye amerikanske administration gør alt sammen vores fremtid særdeles uforudsigelig
 • den interne situation: fremgangen i nationalistiske, stadig mere fremmedfjendske anskuelser inden for EU selv
 • de EU-venlige eliters sindsstemninger: en dalende tro på politisk integration, knæfald for populistiske argumenter og tvivl på det frie demokratis grundlæggende værdier

I skrivelsen opfordrer formand Donald Tusk lederne til at fortsætte med at stå sammen.

"Det bør siges klart og tydeligt, at opløsning af Den Europæiske Union ikke vil føre til genetablering af en eller anden form for mytisk, fuld suverænitet for dens medlemsstater, men til deres reelle og faktuelle afhængighed af store supermagter: USA, Rusland og Kina. Kun sammen kan vi være helt uafhængige."

Senest ajourført den 14.2.2017