60-årsdagen for Romtraktaterne, 25.3.2017

Det Europæiske Råd
  • Det Europæiske Råd
  • 25.3.2017
  • Rom
  • Formand Donald Tusk

Oplysninger til medierne

Vigtigste punkter på dagsordenen

EU's stats- og regeringschefer mødes 25. marts i Rom, Italien, i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne. Det er en lejlighed til at reflektere over Den Europæiske Unions tilstand og fremtiden for integrationsprocessen. Lederne ventes at vedtage en erklæring, der fastlægger en fælles vision for de kommende år.

"Det er en lejlighed til at fejre vores fælles historie og gøre status over 60 års integration. Det er ikke nogen hemmelighed, at det historiske øjeblik, vi står over for, kræver en dybere og mere grundig refleksion over udfordringerne for Unionen på kort og mellemlang sigt."

Formand Donald Tusk, premierminister Paolo Gentiloni og premierminister Joseph Muscat i indbydelsen til EU's stats- og regeringschefer

Forberedelse af årsdagen

Besøg i Rom

En uge inden festlighederne var formand Donald Tusk i Rom, hvor han deltog i konferencen af parlamentsformænd i EU i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne. Han mødtes også med Italiens præsident, Sergio Matarella.

"Romtraktaterne indledte en proces, der siden hen har bragt mange flere lande tilbage til frihed og velstand igen, både i Øst og i Vest", sagde Tusk i det italienske Senat 17. marts 2017. "Processen har hjulpet os med at forstå, at når EU er svagt, er de enkelte EU-lande også svage. Hvis EU er stærkt, er medlemslandene stærke."

Uformelt møde i Bruxelles

Fredag 10. marts mødtes de 27 ledere uformelt i Bruxelles for at forberede 60-årsdagen for Romtraktaterne og drøfte hovedelementerne i Romerklæringen.

Debatten fokuserede på EU's fremtid, bl.a. idéen om et Europa i flere hastigheder.

"Når vi drøfter de forskellige scenarier for Europa, bør det være vores vigtigste mål at styrke den gensidige tillid og sammenholdet blandt de 27. Efter debatten i dag kan jeg åbent sige, at samtlige 27 ledere tilslutter sig dette mål", sagde EU-formand Donald Tusk på pressekonferencen efter mødet.

Topmødet i Malta

Tidligere på året mødtes de 27 ledere også i Malta for at indlede forberedelserne af årsdagen for Romtraktaterne. Drøftelserne tog udgangspunkt i de politiske overvejelser om EU's fremtid med 27 EU-lande, der gik i gang, umiddelbart efter at UK 23. juni 2016 stemte for at træde ud af Den Europæiske Union, og som fortsatte i Bratislava 16. september 2016.

Program

24.3.2017 15.30

(tilknyttet arrangement)

Møde mellem EU-institutionernes formænd og arbejdsmarkedets parter (fagforeninger og erhvervsorganisationer), afholdt af den italienske premierminister

Palazzo Chigi

18.00

(tilknyttet arrangement)

EU's stats- og regeringschefer i audiens hos pave Frans

Vatikanet

25.3.2017 9.00

Ankomster

Kapitol

10.00

Højtideligholdelse af 60-årsdagen for Romtraktaterne

Kapitol

11.45

Ceremoni for undertegnelsen af Romerklæringen

Kapitol

11.50

Familiefoto

Kapitol

12.00

Pressekonference ved formændene Donald Tusk, Jean-Claude Juncker og Antonio Tajani samt premierminister Paolo Gentiloni og premierminister Joseph Muscat

Kapitol

13.00

Frokost med Italiens præsident Sergio Matarella som vært

Quirinalet

14.00

(tilknyttet arrangement)

March for Europa 2017

Baggrund

Romtraktaterne er de traktater, der oprettede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). De blev undertegnet 25. marts 1957 og trådte i kraft 1. januar 1958.

Ligesom Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) havde de nye Fællesskaber en institutionel struktur, der bestod af fire institutioner: en kommission, et råd og – i fællesskab med EKSF – en forsamling og en domstol.

Den første samling i EØF-Rådet fandt sted 25. januar 1958 med Victor Larock, den belgiske udenrigsminister, som formand.

Senest ajourført den 20.3.2017