60-årsdagen for Romtraktaterne, 25.3.2017

Det Europæiske Råd
  • Det Europæiske Råd
  • 25.3.2017
  • Rom
  • Formand Donald Tusk
  • Deltagerliste 

EU's stats- og regeringschefer mødtes 25. marts i Rom, Italien, i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne. Det var en lejlighed til at reflektere over Den Europæiske Unions tilstand og se på fremtiden for integrationsprocessen.

"I dag i Rom fornyer vi den unikke alliance mellem frie nationer, som blev indledt for 60 år siden af vores navnkundige forgængere", sagde EU-formand Donald Tusk ved ceremonien på Kapitol. "Dengang diskuterede de ikke flere hastigheder, de udarbejdede ikke udtrædelsesordninger, men på trods af alle de tragiske omstændigheder i den nyere historie satte de al deres lid til Europas enhed."

Formand Donald Tusk påpegede, at på årsdagen var millioner af mennesker i hele Europa på gaden for at tilkendegive deres støtte til EU.

"Den Europæiske Union handler hverken om sloganer, procedurer eller forskrifter. Vores Union er garant for, at frihed, værdighed, demokrati og uafhængighed ikke længere kun er vores drøm, men vores realitet hver dag."

Formand Donald Tusk

Lederne afsluttede festlighederne med at vedtage og undertegne Romerklæringen, der fastlægger en fælles vision for de kommende år.

I erklæringen understreger de, at Den Europæiske Union er en unik Union med fælles institutioner og stærke værdier, et fællesskab med fred, frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper, en økonomisk stormagt med et niveau af social beskyttelse og vedfærd uden sidestykke.

"Europas enhed begyndte som nogle fås drøm og blev de manges håb. Og så blev Europa ét igen. I dag står vi sammen og er stærkere: Flere hundrede millioner mennesker i hele Europa nyder godt af et liv i en udvidet Union, der har overvundet de gamle skel."

Romerklæringen 

Lederne erklærede, at de i bevidstheden om EU-borgernes bekymringer forpligter sig på Romdagsordenen og lover at arbejde hen imod:

  • et trygt og sikkert Europa
  • et velstående og bæredygtigt Europa
  • et socialt Europa
  • et stærkere Europa på den globale scene

"Europa som politisk enhed vil enten være forenet eller ophøre med at eksistere. Kun et forenet Europa kan være et suverænt Europa i forhold til resten af verden", sagde formand Donald Tusk.

Baggrund

Romtraktaterne er de traktater, der oprettede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). De blev undertegnet 25. marts 1957 og trådte i kraft 1. januar 1958.

Ligesom Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) havde de nye Fællesskaber en institutionel struktur, der bestod af fire institutioner: en kommission, et råd og – i fællesskab med EKSF – en forsamling og en domstol.

Den første samling i EØF-Rådet fandt sted 25. januar 1958 med Victor Larock, den belgiske udenrigsminister, som formand.

Oplysninger til medierne

Senest ajourført den 27.3.2017