Det Europæiske Råd, 19.-20.10.2017

Det Europæiske Råd
  • Det Europæiske Råd
  • 19.-20.10.2017
  • 00.00
  • Bruxelles
  • Formand Donald Tusk

Oplysninger til medierne

Vigtigste punkter på dagsordenen

EU's ledere skal se på nogle af de mest presserende spørgsmål, bl.a. migration, forsvar, udenrigsspørgsmål og digitalisering.

Migration

Det Europæiske Råd vil gøre status over de tiltag, der er iværksat for at styre de illegale migrationsstrømme på alle ruter.

Lederne ventes at beslutte, om det er nødvendigt med yderligere tiltag for at støtte EU-landene i frontlinjen og styrke samarbejdet med UNHCR og IOM og med oprindelses- og transitlandene.

Det Europæiske Råd vil desuden opfordre til at gøre fremskridt med reformen af det fælles europæiske asylsystem.

Det digitale Europa

Det Europæiske Råd vil drøfte, hvordan EU kan udnytte mulighederne og tackle udfordringerne i forbindelse med digitalisering, med udgangspunkt i drøftelserne på det digitale topmøde 29. september.

Lederne vil også gøre status over gennemførelsen af det digitale indre marked.

Forsvar

Stats- og regeringscheferne vil genoptage drøftelserne om det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) inden for forsvar. På Det Europæiske Råds møde i juni besluttede lederne, at PESCO skal iværksættes.

Eksterne forbindelser

I lyset af de seneste begivenheder vil EU's ledere gennemgå særlige udenrigspolitiske spørgsmål, bl.a. forbindelserne med Tyrkiet.

Brexitforhandlingerne

Det Europæiske Råd (artikel 50 – EU-27) vil gøre status over den seneste udvikling i forhandlingerne efter Det Forenede Kongeriges meddelelse om, at det vil forlade EU.

Program

19.10.2017 14.00

Ankomster

15.00

Udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet

15.30

Arbejdsmøde i Det Europæiske Råd

19.00

Pressekonference ved formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen

19.30

Arbejdsmiddag for Det Europæiske Råd

20.10.2017 9.00

Ankomster

10.00

Arbejdsmøde i Det Europæiske Råd (artikel 50)

12.30

Pressekonference ved formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen

Senest ajourført den 5.10.2017