Rådet for Udenrigsanliggender, 14.-15.11.2016

EU-Rådet
Senest ajourført den 16.11.2016