Topmøde mellem EU og USA, Bruxelles, 26.3.2014

Det Europæiske Råd
  • Det Europæiske Råd
  • 26.3.2014
  • Bruxelles

Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso og præsident Barack Obama, som mødtes i anledning af topmødet mellem EU og USA i Bruxelles, drøftede det stærke partnerskab mellem EU og USA, internationale udenrigspolitiske spørgsmål, krisen i Ukraine og vigtige globale udfordringer.

Internationale udenrigspolitiske spørgsmål og krisen i Ukraine

De seneste begivenheder i Ukraine har bekræftet, at et stærkt samarbejde mellem Den Europæiske Union og USA om fred og sikkerhed er af afgørende betydning.

Med hensyn til Ukraine er en nedtrapning af situationen topprioritet for præsident Barack Obama, Kommissionens formand José Manuel Barroso og formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy. De noterede de første positive skridt hen imod indledning af forhandlinger med det første møde mellem udenrigsministrene fra Rusland og Ukraine samt Ruslands støtte til OSCE-missionen i Ukraine.

EU's og USA's ledere drøftede også forhandlingerne med Iran om dets atomprogram og de humanitære tragedier i Syrien og Den Centralafrikanske Republik. De reagerede på massedødsdommen mod 500 muslimske brødre i Egypten og opfordrede de egyptiske myndigheder til at genoprette retsstatsforholdene.

Efter aflysningen af G8-mødet enedes Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso og præsident Barack Obama om at mødes igen i Bruxelles og dér afholde det næste G7-topmøde i juni.

Økonomien og de globale udfordringer

Styrket økonomisk vækst og jobskabelse er fortsat af afgørende betydning på begge sider af Atlanten. EU og De Forenede Stater har taget vigtige skridt til at stabilisere de finansielle forhold og overvinde krisen. EU arbejder fortsat aktivt på at etablere en udbygget og egentlig økonomisk og monetær union, herunder en bankunion.

EU's og USA's ledere talte om energisikkerhed og mindre europæisk afhængighed af russisk gas. Kommissionens formand José Manuel Barroso glædede sig over udsigten til gaseksport fra USA, da yderligere globale forsyninger vil gavne Europa og andre strategiske partnere.

De talte om klimaændringer og bekræftede deres vilje til at arbejde på at få en global protokol vedtaget i 2015.

EU's og USA's ledere gav fornyet tilsagn til et stærkt transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP). Det bør være mere vidtgående end en frihandelsaftale og genbekræfte EU's og De Forenede Staters fælles værdier, nemlig demokrati, individuel frihed, retsstatsforhold og menneskerettigheder samt en fælles forpligtelse til åbne samfund og økonomier.

Topmødet var også en lejlighed til at komme ind på de europæiske borgeres bekymring over USA's overvågningsprogrammer. En paraplyaftale om databeskyttelse er under forberedelse.

Lederne bekræftede deres tilsagn om at indgå sikre ordninger for visumfri indrejse mellem USA og alle EU-lande så hurtigt som muligt.

Om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

EU og USA har besluttet at øge deres økonomiske relationer ved at enes om at indlede forhandlinger om en samlet handels- og investeringspakke. Dens formål er at fjerne handelsbarrierne inden for en lang række af økonomiske sektorer, så det bliver lettere at købe og sælge varer og tjenester mellem EU og USA.

Senest ajourført den 20.11.2014