G7-topmøde, Bruxelles, 4.-5.6.2014

Det Europæiske Råd
  • Det Europæiske Råd
  • 4.-5.6.2014
  • Bruxelles

Lederne fra Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Det Forenede Kongerige, USA, formanden for Det Europæiske Råd og Kommissionens formand (G7-lederne) mødtes i Bruxelles 4.-5. juni 2014 i G7-formatet.

Ukraine og globale udenrigspolitiske spørgsmål

Under middagen onsdag aften fokuserede G7-lederne på Ukraine, deres forbindelser med Rusland og deres reaktion på krisen. Rådets formand Herman Van Rompuy sagde: "Lige siden starten på krisen i Ukraine har medlemmerne af G7 og EU reageret med én stemme. Angrebshandlingerne er ikke kun blevet besvaret politisk, men også mødt med økonomiske sanktioner."

De drøftede også en positiv dagsorden for at opnå en nedtrapning med Rusland og stabilisering af Ukraine. Valget af Petro Porosjenko til præsident blev hilst velkommen, og de gentog deres støtte til Ukraines økonomiske og politiske reformer. De forventer, at Rusland samarbejder med den nyvalgte præsident i Ukraine og seriøst forfølger en politisk løsning. De er om nødvendigt også klar til at intensivere sanktionerne mod Rusland.

De fordømte det farceagtige præsidentvalg i Syrien 3. juni og drøftede situationen i den sydlige og østlige del af Det Kinesiske Hav, Iran, Libyen, Mali og Den Centralafrikanske Republik og andre udenrigspolitiske spørgsmål.

G7-lederne vedtog også en erklæring om ikkespredning og nedrustning for 2014:

Globale udfordringer med hensyn til økonomi, energi og klima samt udvikling

Om formiddagen på andendagen drøftede G7-lederne først global vækst og bekæmpelse af den høje ledighed. Lederne drøftede også samhandel, herunder de aktive og ambitiøse forhandlinger mellem G7-medlemmerne, der foregår i øjeblikket.

Det andet arbejdsmøde drejede sig om klimaændringer og energisikkerhed med fokus på diversificering af energiruter og -kilder. Topmødet støttede principperne og foranstaltningerne i forbindelse med G7-energiinitiativet i Rom. Dette vil sikre, at borgere og virksomheder får gavn af energi, som er renere og mere sikker end tidligere. Spørgsmålet er også forbundet med klimaændringer.

Kommissionens formand José Manuel Barroso sagde: "Jo mindre afhængige vi er af fossile brændsler, der somme tider findes i problematiske områder i verden, og jo mere vi benytter os af vedvarende og egne energikilder, jo bedre bliver vores forsyningssikkerhed."

Lederne bekræftede deres beslutning om at begrænse virkningerne af den globale opvarmning og fastslog, at de er stærkt engagerede i, at der vedtages en global klimaaftale i 2015.

Endelig var frokosten om torsdagen afsat til udviklingsspørgsmål og fastlæggelse af en international ramme for perioden efter 2015.

Topmødet gav også G7-lederne mulighed for at drøfte en række bilaterale spørgsmål og holde deres egne nationale briefinger.

Den Europæiske Union er fuldgyldigt medlem af G7/G8 (og G20) og er både repræsenteret af formanden for Det Europæiske Råd og Kommissionens formand.

Det var første gang, at EU var vært for et G7/G8-topmøde - og første gang, at topmødet blev holdt i Bruxelles i Rådet for Den Europæiske Union - i Justus Lipsius-Bygningen.

Baggrund

Det er over 15 år siden, at det sidste regelmæssige G7-topmøde fandt sted, og det er første gang, at et G7-topmøde finder sted i Bruxelles og med EU som vært.

Oprindelig var et G8-topmøde berammet til at finde sted i Sochi (Rusland) i begyndelsen af juni under et russisk formandskab. På grund af Den Russiske Føderations krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet besluttede G7-lederne på deres møde i Haag (Nederlandene) 24. marts 2014 i stedet at mødes i Bruxelles 4.-5. juni 2014 i G7-formatet.

EU som G7/G8-medlem

I 1977 begyndte repræsentanter for det daværende Europæiske Fællesskab at deltage i Londontopmødet. Det første G7-topmøde blev holdt to år tidligere i Rambouillet (Frankrig) i 1975. Oprindelig var EU's rolle begrænset til de områder, hvor det havde enekompetence, men EU's rolle er med tiden vokset. Kommissionen blev gradvist inkluderet i alle politiske drøftelser på topmødets dagsorden og deltog på alle topmødets arbejdsmøder fra og med topmødet i Ottawa (1981). Kommissionens formand José Manuel Barroso, som for første gang deltog i G8 i Gleneagles i 2005, deltager for 10. gang. Rådets formand Herman Van Rompuy har deltaget i G8/G7, siden Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009.

Kommissionen og Det Europæiske Råd har det fulde ansvar for medlemskabet. Topmødeerklæringen er politisk bindende for alle G7-medlemmer.

Det roterende formandskab er følgende: Tyskland i 2015, Japan i 2016, Italien i 2017, Canada i 2018, Frankrig i 2019 og USA i 2020.

Senest ajourført den 14.11.2014