10. ASEM-topmøde, Milano, 16.-17.10.2014

Det Europæiske Råd
  • Det Europæiske Råd
  • 16.-17.10.2014
  • Italien

Det 10. asiatisk-europæiske topmøde (ASEM) blev ledet af formanden for Det Europæiske Råd og havde den italienske regering som vært i Milano. Det samlede mere end 50 europæiske og asiatiske ledere, som drøftede udvidelsen af forbindelserne mellem Europa og Asien.

Mongoliet vil lede og være vært for det 11. ASEM-topmøde i 2016. Det 12. ASEM-udenrigsministermøde 5.-6. november 2015 vil blive ledet af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og have den luxembourgske regering som vært.

Drøftelserne på topmødet fokuserede på ansvarligt partnerskab for bæredygtig vækst og sikkerhed. Mødet var en oplagt mulighed for at sende et stærkt signal om Europas engagement i Asien.

Styrket finansielt og økonomisk samarbejde gennem udbygning af forbindelserne mellem Europa og Asien

På den første plenarforsamling 16. oktober fokuserede lederne på, hvordan det finansielle og økonomiske samarbejde kan forbedres: Handel og investeringer er afgørende for vækst og job. Lederne forpligtede sig til strukturreformer både i Europa og Asien for at styrke de globale økonomiske og finansielle udsigter. Lederne drøftede også forbindelsesmuligheder og opfordrede til bedre transportforbindelser og digitale forbindelser mellem Europa og Asien. Målet er at lette bevægeligheden for varer, kapital, tjenesteydelser og personer langs den såkaldte "nye silkevej".

Partnerskab mellem Europa og Asien til at behandle globale spørgsmål i en indbyrdes forbunden verden

Andet møde var afsat til synergier om globale spørgsmål såsom:

  • kampen mod klimaændringer forud for klimakonferencen i 2015 i Paris
  • indsatsen for at nå årtusindudviklingsmålene og dagsordenen for bæredygtig udvikling efter 2015
  • menneskerettigheder, katastrofehåndtering og energisikkerhed

Styrket dialog og samarbejde mellem Europa og Asien og ASEM's fremtidige kurs

Lederne drøftede regionale og internationale spørgsmål og ASEM's fremtidige kurs. Der var særlig fokus på, hvordan de grundlæggende årsager til sikkerhedstrusler kan tackles, og på at bekæmpe terrorisme. Tilstandene i Mellemøsten, Syrien og Irak og på begge kontinenter, bl.a. Ukraine og Den Koreanske Halvø, blev også drøftet. Lederne anerkendte, at den seneste udvikling har en direkte indvirkning på den internationale og regionale fred og sikkerhed, men også på den økonomiske udvikling og Europas og Asiens fremtidige velstand.

De udvekslede også synspunkter med repræsentanter for det parlamentariske partnerskab mellem Asien og Europa (ASEP), Asien-Europa-borgerforummet (AEPF) og Asien-Europa-Erhvervsforummet (AEBF).

Bilaterale og multilaterale møder i tilknytning til ASEM-topmødet i 2014

Multilaterale møder - EU-ASEAN-ledernes møde

Bilateralt møde - formand Herman Van Rompuy og formand José Manuel Barroso mødtes med Japans premierminister Shinzo Abe 

De drøftede status i forhandlingerne om det strategiske partnerskab, frihandelsaftalen og udenrigspolitiske spørgsmål i deres respektive naboskabsområder i Ukraine og Østasien.

Bilateralt møde - formand Herman Van Rompuy og formand José Manuel Barroso mødtes med Folkerepublikken Kinas ministerpræsident Li Keqiang 

Det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, handels- og investeringsforbindelser, situationen i Ukraine og Mellemøsten og globale forhandlinger om klimaændringer var på dagsordenen.

Baggrundsviden om ASEM

ASEM blev oprettet i 1996 som et forum for dialog og samarbejde mellem Europa og Asien.

ASEM's stats- og regeringschefer samles hvert andet år på et topmøde for at fastsætte ASEM's prioriteter. Topmøderne holdes skiftevis i Asien og Europa. Det sidste topmøde blev holdt i 2012 i Vientiane, Laos.

Relaterede begivenheder

En række vigtige relaterede begivenheder fandt sted i tiden op til topmødet. Ud over møder på regeringsniveau samler ASEM også parlamentsmedlemmer, erhvervslivet, civilsamfundet, den akademiske verden og medierne og øger dermed den mellemfolkelige kontakt.

Senest ajourført den 19.11.2014