Topmøde i Det Østlige Partnerskab, Riga, 21.-22.5.2015

Det Europæiske Råd
 • Det Europæiske Råd
 • 21.-22.5.2015
 • 00.00
 • Riga
 • Delegationschefer 


fjerde topmøde i Det Østlige Partnerskab i Riga mødtes EU's ledere med repræsentanter for partnerlandene i Det Østlige Partnerskab for at bekræfte den betydning, EU tillægger sit østlige partnerskab.

Deltagerne i topmødet gjorde status over de resultater, der er opnået siden topmødet i Vilnius i 2013, og fastlagde en positiv dagsorden for fremtiden.

"Vores partnerskab såvel som Rigatopmødet selv drejer sig ikke om at træffe dramatiske afgørelser eller tage gigantiske skridt fremad. Nej, vores forbindelser bygger på fri vilje, respekt og lighed. Og vores partnerskab vil blive gradvist udviklet på samme måde, som Den Europæiske Union blev opbygget på."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen efter topmødet i Riga

Differentiering og inklusion

Topmødet var en anledning til at vise EU's vilje til at skabe tættere differentierede forbindelser med sine uafhængige og suveræne partnere.

EU er stærkt engageret i alle seks partnere, uanset deres individuelle ambitionsniveau med hensyn til forbindelserne med EU. Omfanget og dybden af samarbejdet bestemmes af:

 • EU's og partnernes ambitioner og behov
 • reformtempoet

Det Østlige Partnerskab blev etableret i 2009 som et fælles initiativ mellem:

 • EU
 • EU-landene
 • 6 partnerlande i Østeuropa og Sydkaukasus: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine

De europæiske ambitioner og det europæiske valg af de berørte partnere anerkendes som anført i associeringsaftalerne.

Lederne bekræftede også på ny betydningen af reformdagsordenen i de østlige partnerlande og behovet for at etablere styrkede og mere gennemsigtige institutioner, der er fri for korruption.

Drøftelserne fokuserede på multilaterale samarbejdsprojekter, der tager sigte på:

 • styrkelse af institutioner og god regeringsførelse, hvor EU bekræftede sit engagement i at hjælpe partnerlande med at styrke institutionerne og deres modstandsdygtighed over for eksterne udfordringer
 • øge mobiliteten og den mellemfolkelige kontakt
 • udvikling af markedsmuligheder ved at forbedre erhvervsmiljøet og retssikkerheden i de østeuropæiske partnerlande for SMV'er og virksomheder og med fokus på den digitale økonomi
 • sikring af energisikkerheden og forbedring af sammenkoblingerne på energiområdet, men også inden for transport 

Konfliktløsning i regionen stod også højt på dagsordenen for topmødet. Alle topmødedeltagere var enige om at fortsætte bestræbelserne på at deeskalere krisen i Ukraine og finde en politisk løsning og på at opnå en fredelig bilæggelse af andre uløste konflikter i regionen.

Sideløbende arrangementer

Topmødet i Riga blev ledsaget af en række sideløbende arrangementer, der viste, at Det Østlige Partnerskab handler om mere end mellemstatslige forbindelser og omfatter civilsamfundet, medierne, erhvervslivet og andre interessenter.

Det Østlige Partnerskabs erhvervsforum 21. maj 2015 i Riga iværksatte Europa-Kommissionen faciliteten for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som led i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA).

Faciliteten skal yde ca. 200 mio. € i tilskud og forventes at frigøre nye investeringer til en værdi af mindst 2 mia. € til SMV'er i de tre DCFTA lande: Georgien, Republikken Moldova og Ukraine. 

22. maj 2015 undertegnede Europa-Kommissionen og Ukraine et aftalememorandum og en låneaftale med henblik på EU's tredje makrofinansielle bistandsprogram til Ukraine.

Se også

Yderligere oplysninger og kommunikationsmateriale kan findes på Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens websteder. I forbindelse med topmødet i Riga er der udarbejdet særlige foldere for at illustrere historier, fakta og tal vedrørende partnerskabet og de forskellige flagskibsinitiativer.

Senest ajourført den 1.6.2015