Topmøde mellem EU og Japan, 6.7.2017

Internationalt topmøde
  • Internationalt topmøde
  • 6.7.2017
  • 00.00

Topmødet mellem EU og Japan fandt sted 6. juli i Bruxelles. På topmødet meddelte lederne, at der er opnået politisk enighed om en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og Japan, og bebudede et tættere politisk samarbejde baseret på fælles værdier, menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet.

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, og Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen, repræsenterede EU på topmødet.

Lederne vedtog en erklæring efter topmødet samt en anden erklæring om Nordkorea.

Økonomisk partnerskabsaftale

EU's og Japans ledere nåede til principiel enighed om en økonomisk partnerskabsaftale. Aftalen vil fremme handelen mellem EU og Japan og det økonomiske partnerskab ved at dække spørgsmål vedrørende:

  • markedsadgang for varer (bl.a. biler og mejeriprodukter), tjenesteydelser og investeringer
  • udbud, bl.a. jernbaner
  • ikketoldmæssige foranstaltninger
  • beskyttelse af geografiske betegnelser
  • intellektuelle ejendomsrettigheder

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan vil udgøre grundlaget for at fremme en fri og retfærdig handel mellem to af de vigtigste globale økonomier og forkaster enhver form for protektionisme. Den styrker også EU's og Japans tilsagn om at arbejde endnu tættere sammen for at etablere nye internationale standarder i fremtiden.

"Selv om der er nogle, der siger, at tiden med isolationisme og opløsning er på vej tilbage, demonstrerer vi her, at det ikke er tilfældet. At verden virkelig ikke har brug for at skrue tiden hundrede år tilbage. Tværtimod. Sådan behøver det ikke at være. Det beviser vi med Japan."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen ved topmødet mellem EU og Japan i Bruxelles

De respektive forhandlingsdelegationer vil færdiggøre aftalen, så de interne procedurer kan starte inden længe, både i EU og i Japan.

Strategisk partnerskabsaftale

Japan og EU nåede også til principiel enighed om den strategiske partnerskabsaftale. Den vil udstikke rammerne for et endnu dybere og mere strategisk samarbejde mellem EU og Japan.

Den strategiske partnerskabsaftale fremhæver de fælles værdier og fælles principper, der udgør fundamentet for partnerskabet mellem EU og Japan, bl.a. menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet.

"Dette fundament af fælles værdier, som vi ikke kun respekterer, men som vi - ved den strategiske partnerskabsaftale - har påtaget os at fremme, har gjort det muligt for os at afslutte disse forhandlinger. Og vigtigst af alt: Der er ingen taber."

Formand Donald Tusk på pressekonferencen ved topmødet mellem EU og Japan i Bruxelles

Nordkorea

På topmødet opfordrede lederne til en hurtig vedtagelse i FN's Sikkerhedsråd af en nyresolution om Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) efter den seneste affyring af et ballistisk missil med mulig interkontinental rækkevidde.

De opfordrede også Nordkorea til at opgive alle atomprogrammer, programmer vedrørende andre masseødelæggelsesvåben og ballistiske missilprogrammer og indgå i en troværdig dialog med det internationale samfund.

Se også

Senest ajourført den 7.7.2017