G20-topmøde i Hamburg, Tyskland, 7.-8.7.2017

Internationalt topmøde
 • Internationalt topmøde
 • 7.-8.7.2017
 • 00.00
 • Tyskland

G20-lederne mødtes i Hamborg, Tyskland, 7.-8. juli 2017. Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, repræsenterede EU på topmødet. Temaet for dette års topmøde var "Udformning af en sammenkoblet verden".

Lederne vedtog en erklæring, der fokuserer på at:

 • dele fordelene ved globaliseringen
 • opbygge modstandsdygtighed
 • sikre et bæredygtige eksistensgrundlag
 • påtage sig ansvar

De vedtog også en handlingsplan, som skal forbedre samarbejdet om terrorbekæmpelse og tackle fremmedkrigere.

Med hensyn til energi og klima noterede lederne sig, at USA har trukket sig ud af Parisaftalen. Lederne af de øvrige G20-lande bemærkede, at Parisaftalen er uomstødelig, og de godkendte klima- og energihandlingsplanen for vækst fra G20-topmødet i Hamborg.

Med hensyn til migrations- og flygtningekrisen blev lederne enige om at intensivere koordineringen og gribe ind over for menneskesmuglere og menneskehandlere. Det er også en prioritet for lederne at tackle de grundlæggende årsager til migration og støtte oprindelses- og transitlandene.

"Smugling af migranter er en organiseret forretning. Sidste år gav det 1,6 mia. $ alene i Libyen. Den fortjeneste gør, at smuglerne kan kontrollere visse dele af landet. De samarbejder også med terrorister og underminerer stabiliseringen af Libyen yderligere."

EU-formand Donald Tusk på pressekonferencen forud for G20-topmødet, 7. juli 2017

Lederne understregede, at borgerne skal have bedre hjælp til at udnytte mulighederne og fordelene ved den økonomiske globalisering. De drøftede også, hvordan man kan fortsætte med at opbygge et åbent og modstandsdygtigt finansielt system.

Lederne gav tilsagn om at styrke det internationale skattesamarbejde og den finansielle gennemsigtighed og tage fat på spørgsmålet om overskydende stålkapacitet.

Afrikas udvikling har fortsat høj prioritet for G20. Lederne lancerede G20's Afrikapartnerskab for at styrke vækst og beskæftigelse på kontinentet. Det omfatter G20's initiativ for ungdomsbeskæftigelse i landdistrikterne, som vil være med til at skabe 1,1 mio. nye arbejdspladser senest i 2022.

Lederne understregede betydningen af at udnytte digitaliseringen til at skabe inklusiv og bæredygtig vækst. Det er vigtigt at styrke de digitale færdigheder og kompetencer for at forberede borgerne på fremtidens arbejdspladser.

Lederne blev også enige om at træffe yderligere foranstaltninger for at opnå ligestilling mellem kønnene. De understregede den rolle, som digitalisering og IKT spiller med hensyn ti til at styrke kvinders indflydelse og status.

Lederne fremhævede også værdien af internationalt samarbejde på sundhedsområdet, især med henblik på bedre at bekæmpe resistens mod antimikrobielle stoffer.

Argentina skal være vært for det 13. G20-topmøde i 2018.

Andre dokumenter, der var enighed om

G20-lederne blev også enige om en række andre dokumenter:

EU's prioriteter på G20-ledernes topmøde

Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har forelagt nøglespørgsmålene for topmødet i en fælles skrivelse sendt til EU's stats- og regeringschefer:

 • G20's betydning for at få den globale økonomi til at fungere for alle
 • et åbent og fair regelbaseret multilateralt handelssystem og et modstandsdygtigt internationalt monetært og finansielt system
 • økonomiske fordele ved klimaindsatsen og potentialet i den digitale revolution
 • skatteundgåelse og skattesvig
 • bekæmpelse af terrorisme og terrorfinansiering
 • fælles ansvar for flygtninge og migranter, og partnerskab med Afrika med henblik på investeringer, vækst og beskæftigelse

Baggrund

G20 samler 19 lande plus EU. G20's medlemmer tegner sig for over 80 % af verdens bruttonationalprodukt (BNP), og de huser næsten to tredjedele af verdens befolkning.

G20-topmødet blev oprettet i 2008 midt under den globale finanskrise for at øge det internationale økonomiske samarbejde. G20-medlemmerne har siden mødtes årligt for at drøfte en bred vifte af spørgsmål vedrørende økonomisk og finansielt samarbejde.

EU som G20-medlem

Den Europæiske Union er fuldgyldigt medlem af G20 sammen med fire af EU-landene: Frankrig, Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige. Desuden er Spanien permanent indbudt af G20, og Nederlandene er et partnerland.

EU har eget sæde ved G20-bordet som en af de største globale økonomiske aktører med specifikke kompetencer inden for handelsanliggender, økonomisk politik, finansiel regulering, udvikling, energi og klimaændringer.

Senest ajourført den 10.7.2017