Topmøde mellem EU og Ukraine , 12.-13.7.2017

Internationalt topmøde
  • Internationalt topmøde
  • 12.-13.7.2017
  • 00.00
  • Kiev

Mødeinformation

Vigtigste resultater

Topmødet i Kiev hilste fuldførelsen af associeringsaftalens ratifikation og den nylige ikrafttrædelse af visumliberaliseringen for ukrainske statsborgere velkommen. Begge dele er afgørende skridt til en forstærkelse af partnerskabet mellem EU og Ukraine.

"Dette topmøde er et godt tidspunkt til at fejre det stærke og dybe venskab mellem Den Europæiske Union og Ukraine."

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Lederne drøftede:

  • betydningen af at videreføre en ambitiøs reformproces, især i krampen mod korruption
  • konflikten i det østlige Ukraine og Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, herunder Minskaftalernes gennemførelse
  • metoder til at maksimere fordelene ved og potentialet i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine

Den Europæiske Union blev repræsenteret af Donald Tusk, Det Europæiske Råds formand, og Jean-Claude Juncker, Europa-Kommissionens formand. Ukraine blev repræsenteret af præsident Petro Porosjenko.

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine

Lederne glædede sig over, at alle EU-lande har ratificeret associeringsaftalen, inkl. det vidtgående og brede frihandelsområde. Aftalen træder i kraft 1. september 2017.

"...for mig er den centrale sætning i associeringsaftalen - og jeg citerer - "Den Europæiske Union anerkender Ukraines europæiske aspirationer og hilser landets valg af Europa velkommen".

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd

Det meste af associeringsaftalen er allerede i brug. Mange politiske og sektorspecifikke dele af aftalen er blevet anvendt midlertidigt siden 1. september 2014, mens handelsdelen, det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA), er blevet anvendt midlertidigt siden 1. januar 2016. Handelen mellem EU og Ukraine fortsatte med at vokse i denne periode, og EU har styrket sin position som Ukraines vigtigste partner. Samhandelen voksede med næsten 30 % i første kvartal af 2017 i forhold til første kvartal af 2016.

Krise og konflikt i Ukraine

EU gentog sin støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet. Lederne opfordrede til en fuldstændig gennemførelse af Minskaftalerne og fremhævede Ruslands særlige ansvar i forbindelse med aftalernes gennemførelse.

Da der ikke havde været nogen fremskridt i gennemførelsen af Minskaftalerne, besluttede EU-lederne på topmødet i juni i Bruxelles at forlænge de økonomiske sanktioner mod visse sektorer af den russiske økonomi.

"EU har i dag endnu en gang gjort det klart, at vi resolut bakker Ukraine op mod Ruslands aggression og forsøg på at undergrave jeres uafhængighed", sagde formand Donald Tusk efter topmødet.

Rådet forlængede desuden for nylig sanktionerne med et år som reaktion på Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. På topmødet mellem EU og Ukraine i Kiev gentog EU, at det er fast besluttet på at gennemføre sin ikkeanerkendelsespolitik.

Reformdagsorden

EU's ledere opfordrede Ukraine til at fortsætte gennemførelsen af reformer, især initiativer imod korruption.

Lederne fremhævede de konkrete resultater, der er opnået i kraft af EU's støtteprogrammer.De understregede, at det er vigtigt, at alle de politiske initiativer, der er knyttet til udbetalingen af tredje tranche af programmet, gennemføres inden årets udgang.

De drøftede også prioriteterne for EU's bistand i 2017, bl.a. støtte til forvaltning af de offentlige finanser, regionerne i det østlige Ukraine og energieffektivitet og teknisk bistand til støtte for vigtige reformer og associeringsaftalens gennemførelse.

Visumliberalisering

Topmødet var en god lejlighed for lederne til at hilse den nylige ikrafttrædelse af EU's visumfritagelsesordning for ukrainske statsborgere velkommen.

Siden 11. juni 2017 har alle ukrainske statsborgere med et biometrisk pas kunnet rejse til EU uden visum i op til 90 dage i forbindelse med forretningsrejser, turisme eller familiebesøg.

Senest ajourført den 17.7.2017