Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
EU og Afrika er ved at træffe konkrete foranstaltninger for at fremme bedre adgang til uddannelse, øge investeringerne og skabe arbejdspladser.

Vigtigste resultater

5. topmøde mellem Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union (AU-EU) fandt sted 29.-30. november 2017 i Abidjan, Elfenbenskysten.

Topmødet mellem AU og EU samlede ledere fra EU og Afrika for at fastlægge den fremtidige kurs for samarbejdet mellem de to kontinenter.

De vedtog en fælles erklæring med fælles prioriteter for partnerskabet mellem EU og Afrika på 4 strategiske områder:

 • økonomiske muligheder for unge
 • fred og sikkerhed
 • mobilitet og migration
 • samarbejde om regeringsførelse

Lederne vedtog også en fælles erklæring om migrantsituationen i Libyen, hvori de fordømmer kriminelle gruppers umenneskelige behandling af migranter og flygtninge.

Investering i ungdommen

På topmødet fokuserede lederne fra Afrika og EU på investering i de unge. Det er en nøgleprioritet for Afrika og EU, eftersom 60 % af den afrikanske befolkning er under 25 år.

Formand Donald Tusk understregede det fælles ønske om at investere i de unge i sin åbningstale på topmødet:

Den nye eksterne investeringsplan for EU blev forelagt for lederne i anledning af topmødet. Denne investeringsplan skal udløse 44 mia. € i investeringer i Afrika inden udgangen af 2020 og dermed skabe nye jobmuligheder for unge på det afrikanske kontinent.

Mobilitet og migration

Lederne fra EU og Afrika blev enige om at støtte mobilitet blandt studerende, ansatte og akademikere på det afrikanske kontinent. De blev også enige om at styrke udvekslingsprogrammer mellem Afrika og Europa, f.eks. Erasmus+.

Med hensyn til migration drøftede lederne, hvordan man kan bekæmpe smugling af migranter, og hvordan man sammen kan komme de grundlæggende årsager til irregulær migration til livs.

Hvad angår situationen i Libyen, forpligtede lederne fra EU og Afrika sig til at samarbejde for at gøre ende på den umenneskelige behandling af migranter og flygtninge i dette land.

De vedtog en fælles erklæring, hvori de opfordrer til internationalt samarbejde for at bekæmpe dem, der begår sådanne forbrydelser, både i og uden for Libyen, og retsforfølge dem.

I tilknytning til topmødet besluttede EU at nedsætte en fælles taskforce vedrørende migration sammen med Den Afrikanske Union og FN. Denne taskforce har til opgave at:

 • redde og beskytte migranters og flygtninges liv, særlig i Libyen
 • sætte skub i den støttede frivillige tilbagevenden til oprindelseslande
 • fremskynde genbosætningen af personer med behov for international beskyttelse

Sideløbende arrangementer

Eftersom ungdom er det centrale emne for topmødet, blev unge inddraget aktivt i optakten til ledernes møde i Abidjan.

4. ungdomstopmøde mellem Afrika og Europa samlede 120 ungdomsledere 9.-11. oktober i Abidjan. De nåede til enighed om en erklæring med anbefalinger til topmødet i november.

På grundlag af denne erklæring fortsatte 36 unge fra de to kontinenter dette arbejde gennem AU's og EU's plug-in-initiativ for unge.

Fra 12. oktober til 29. november udarbejdede de en ungdomsdagsorden, som vil blive fremlagt for lederne på topmødet. Ungdomsdagsordenen indeholder konkrete forslag inden for seks prioriterede områder:

 • uddannelse og kompetencer
 • økonomisk aktivitet, jobskabelse og iværksætterkultur
 • regeringsførelse og politisk inddragelse
 • fred og sikkerhed
 • kultur, sport og kunst
 • miljø og klimaændringer

Desuden fandt 6. EU-Afrika-erhvervsforum sted 27. november i Abidjan. Dets mål var at sætte skub i investeringer, der fremmer udvikling i Afrika. Unge og kvindelige iværksættere var i centrum for drøftelserne på erhvervsforummet.

Afrika-EU-civilsamfundsforummet fandt sted tidligere i år, 11.-13. juli i Tunis. Dette var 3. udgave af det forum, der samler civilsamfundsorganisationer fra begge kontinenter. Organisationerne vedtog en erklæring, der fremhæver betydningen af civilsamfundets deltagelse i forbindelserne mellem EU og Afrika.

EU og Afrika i tal

EU og dets medlemslande er den største bidragyder til at fremme udvikling, stabilitet og fred i Afrika:

 • Der blev ydet 21 mia. € i udviklingsbistand til Afrika i 2016 af EU og dets medlemslande, der er de største bistandsydere på det afrikanske kontinent.
 • 32 mia. € blev investeret i Afrika af EU-virksomheder i 2015, hvilket udgør omkring en tredjedel af de samlede direkte udenlandske investeringer i Afrika.
 • Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling er tildelt 3,35 mia. €, hvilket bør medføre op til 44 mia. € i investeringer.
 • 7 civile og militære missioner er deployeret forskellige steder i Afrika.
 • Der er bevilget 1,4 mia. € til uddannelsesprogrammer i Afrika fra 2014 til 2020.

Forrige topmøde

I 2014 samlede det 4. topmøde mellem AU og EU over 60 ledere fra EU og Afrika for at drøfte de fremtidige forbindelser mellem EU og Afrika og styrke båndene mellem de to kontinenter.

Se også