Politikker

Aftale om bedre lovgivning

Forslag om at forenkle og målrette EU-lovgivningen, så den via en række nye værktøjer tjener borgere og virksomheder bedre.

Athena – finansiering af militære sikkerheds- og forsvarsoperationer

Athena er den EU-mekanisme, der administrerer finansieringen af de fælles omkostninger i forbindelse med EU-militæroperationer som led i EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

Bankunion

Bankunionen er en EU-ordning for banktilsyn og bankafvikling, der skal sørge for, at EU's banksektor er sikker og pålidelig.

Beskyttelse og fremme af menneskerettighederne

Rådet arbejder for at beskytte menneskerettighederne i og uden for EU. Oplysninger om de vigtigste indsatsområder og igangværende aktiviteter.

Brexit

EU og UK efter folkeafstemningen 23. juni 2016 Forklaring af brexitforhandlingsprocessen, herunder alle forhandlingsdokumenter og retningslinjer.

Cotonouaftalen

Cotonouaftalen er den overordnede ramme for EU's forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Databeskyttelsesreformen

Oplysninger om den foreslåede reform af den europæiske databeskyttelseslovgivning. Status over drøftelserne i Rådet om de to fremlagte lovtekster.

De fem formænds rapport: Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union

Formændene for EU's institutioner har udarbejdet en rapport om forbedring af den økonomiske styring i euroområdet.

Det digitale indre marked i Europa

Det digitale indre marked skal hjælpe forbrugerne og virksomhederne med at købe og sælge på nettet og desuden stimulere væksten i de digitale net og tjenester.

Det europæiske semester

Det europæiske semester hjælper medlemsstaterne med bedre at koordinere deres økonomiske politikker og beskæftigelses- og finanspolitikker og sikre, at de afspejler målene på EU-plan. 

Det Østlige Partnerskab

Det Østlige Partnerskab skal styrke den politiske associering og økonomiske integration med Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine

Dyre- og plantesundhedspakken: mere intelligent lovgivning med henblik på sikrere fødevarer

Målet med dette EU-initiativ vedrørende dyre- og plantesundhed er at skabe mere intelligent lovgivning med henblik på sikrere fødevarer ved at ajourføre de nuværende regler og fødevaresikkerhedsstandarder.

Egne indtægter: EU's indtægter

EU's regler om egne indtægter definerer de forskellige typer EU-indtægter, såsom sukkerafgifter eller egne indtægter fra merværdiafgiften, og metoderne til at beregne dem.

Energiunionen: sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser for Europa

Energiunionspakken omfatter vigtige områder som f.eks. energisikkerhed, det indre energimarked, energieffektivitet, dekarbonisering og konkurrenceevne.

EU i FN's Generalforsamling

EU går ind for multilateralisme med et stærkt og effektivt FN i centrum. Hvert år vedtager EU-Rådet EU's prioriteter i FN og på FN's Generalforsamling, under hensyntagen til FN's dagsorden og globale spørgsmål.

EU's budget

Det årlige budget fastsætter EU's årlige udgifter og indtægter og sikrer finansieringen af EU's programmer og tiltag.

 

EU's handelspolitik

Over 30 millioner arbejdspladser i EU afhænger af eksporten til lande uden for EU, og dermed er handel en drivkraft for vækst og en vigtig prioritet.

EU's samarbejde om sikkerhed og forsvar

På topmødet i september 2016 i Bratislava besluttede de 27 EU-ledere at give ny fremdrift til Europas eksterne sikkerhed og forsvar: I det udfordrende geopolitiske klima vil EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar blive styrket.

 

EU-udvidelse

EU optager nye medlemmer gennem udvidelsesprocessen, når de har opfyldt en række demokratiske, økonomiske og politiske betingelser.

Fair arbejdskraftmobilitet i EU

EU ønsker at øge arbejdskraftmobiliteten gennem initiativer som f.eks. "matchmaking" mellem jobsøgende og arbejdsgivere og bekæmpelse af sort arbejde.