Kapitalmarkedsunionen er et EU-initiativ, der har til formål at uddybe og yderligere integrere kapitalmarkederne i EU's 28 medlemsstater.

Kapitalmarkedsunionen har til formål at:

 • sikre nye finansieringskilder for virksomhederne, især for de små og mellemstore virksomheder
 • nedbringe omkostningerne ved kapitaltilførsel
 • øge mulighederne for opsparerne i hele EU
 • lette grænseoverskridende investeringer og tiltrække flere udenlandske investeringer i EU
 • støtte langsigtede projekter
 • gøre EU's finansielle system mere stabilt, robust og konkurrencedygtigt

For at nå disse mål foreslår Europa-Kommissionen en handlingsplan, der indeholder en række skridt for en gradvis etablering af kapitalmarkedsunionen, der skal være gennemført senest i 2019. De fleste af tiltagene har fokus på at flytte finansiel formidling til kapitalmarkederne og nedbryde de barrierer, der blokerer for grænseoverskridende investeringer.

Handlingsplanen omfatter en række redskaber fra EU's retsakter til støtte for initiativer, som branchen er drivkraft for. Projektet støtter og supplerer initiativet investeringsplan for Europa, der skal fremme investeringer i EU.

Kortsigtede foranstaltninger i henhold til handlingsplanen:

 • en pakke med to lovforslag om securitisering
 • en revision af de eksisterende bestemmelser om prospekter
 • nye regler om Solvens II, der kan anvendes til infrastrukturprojekter
 • høring om dækkede obligationer
 • høring om venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde
 • opfordring til indsendelse af dokumentation om den samlede virkning af de nuværende finansielle bestemmelser

I Rådet

10. november 2015 udtrykte Rådet (økonomi og finans) tilfredshed med den første pakke af lovforslag og initiativer fra Europa-Kommissionen, der blev offentliggjort 30. september 2015, og påpegede, at der er behov for en ambitiøs dagsorden på længere sigt. 

16. juni 2015 vedtog Rådet konklusioner om kapitalmarkedsunionen og anmodede Europa-Kommissionen om at foreslå en handlingsplan og en indledende køreplan.

Næste skridt

Kommissionen vil regelmæssigt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt i gennemførelsen af de foreslåede tiltag. Ud over årlige rapporter vil Kommissionen udarbejde en omfattende rapport i 2017, der vil danne baggrund for beslutningen om, hvorvidt yderligere foranstaltninger er påkrævet.