EU's samarbejde om sikkerhed og forsvar

EU-Rådet

På topmødet i Bratislava i september 2016 besluttede de 27 ledere af EU at give ny fremdrift til Europas eksterne sikkerhed og forsvar: I det udfordrende geopolitiske klima vil EU styrke samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar.

De satte som mål, at Det Europæiske Råd i december skal træffe afgørelse om en konkret gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar og en bedre brug af mulighederne i traktaterne, navnlig for så vidt angår kapaciteter, og besluttede omgående at indlede gennemførelsen af den fælles erklæring med NATO.

Som opfyldelse af denne forpligtelse vil Det Europæiske Råd på mødet i december drøfte en sikkerheds- og forsvarspakke, der består af tre dele:

  • gennemførelsesplanen for EU's globale strategi for sikkerhed og forsvar og Rådets konklusioner om gennemførelse af EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet
  • forslag om at øge samarbejdet mellem EU og NATO, som skal gennemføre den fælles erklæring fra formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og generalsekretæren for NATO, Jens Stoltenberg, på dens 7 områder
  • den europæiske forsvarshandlingsplan, som Kommissionen har foreslået for at øge forskning og kapaciteter samt konkurrenceevne gennem et mere velfungerende indre marked