Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

EU's budget

Overblik

EU's budget i hovedtræk

EU's budgetændringer i 2017

Formålet med budgetændringer er at tilpasse EU's budget i løbet af året til den seneste udvikling

EU's budget for 2017

Arbejdet i Rådet med EU's årlige budget for 2017

Hvordan EU's budget fungerer

Kort forklaring om, hvordan EU's budget vedtages, ændres, gennemføres og kontrolleres

28. november 2016 gav Rådet endeligt grønt lys for EU's budget for 2017, da det godkendte den aftale, der blev opnået med Europa-Parlamentet 17. november. EU's budget for 2017 blev vedtaget 1. december 2016, da Europa-Parlamentet bekræftede enigheden.

I EU's budget for 2017 fastsættes det samlede niveau for forpligtelserne til 157,86 mia. € og betalingerne til 134,49 mia. €.

€ 157,86
mia. til forpligtelser
€ 134,49
mia. til betalinger

 

EU-budgettet for 2017 overlader et råderum på 1,1 mia. € til at reagere på uforudsete behov. Betalingerne er sat 1,6 % lavere end i EU-budgettet for 2016 efter tilpasning til de reelle behov.

Håndtering af migrations- og flygtningekrisen

Der vil være næsten 6 mia. € i forpligtelser – dvs. ca. 11,3 % mere end i 2016 – til at håndtere migrationspresset og gøre de europæiske borgeres liv mere sikre. Pengene vil blive anvendt til at:

  • hjælpe medlemsstaterne med at genbosætte flygtninge
  • etablere modtagelsescentre
  • integrere personer, der har ret til at blive, og tilbagesende dem, der ikke har
  • forbedre grænsebeskyttelsen
  • intensivere forebyggelsen af kriminalitet og bekæmpe terrorisme
  • beskytte kritisk infrastruktur

Forskning og vækst

21,3 mia. € i forpligtelser er mobiliseret til at fremme den økonomiske vækst og skabe nye job – dette er en stigning på ca. 12 % i forhold til 2016. Denne del af budgettet omfatter instrumenter som Erasmus +, der forhøjes med 19 % til 2,1 mia. €, og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, der øges med 25 % til 2,7 mia. €.

Flere penge til unge

Ud over den betydelige stigning i midlerne til Erasmus+ indeholder EU-budgettet for 2017 også en række andre foranstaltninger, der især gavner de unge. Dette omfatter ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som får yderligere 500 mio. € til at hjælpe unge med at finde et job. EU-budgettet for 2017 giver også Kommissionen mulighed for at iværksætte et initiativ, der skal hjælpe unge med at rejse og opdage andre europæiske lande.

Landbrug

EU-budgettet for 2017 omfatter også den hjælpepakke på 500 mio. € til mælkeproducenter og andre husdyravlere, der blev annonceret i juli.

 

En oversigt over EU's budget for 2017:

Bevillinger pr. udgiftsområdemia. €
forpligtelserbetalinger

1. Intelligent og inklusiv vækst

a) Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

b) Økonomisk, social og territorial samhørighed

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Bæredygtig vækst58,58454,914
3. Sikkerhed og medborgerskab4,2843,787
4. Et Globalt Europa10,1629,483
5. Administrative udgifter (for alle EU-institutioner)9,3959,395
Særlige instrumenter534390
Bevillinger i alt           157,858134,490