EU og UK efter folkeafstemningen 23. juni 2016

29. marts 2017 meddelte UK formelt Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.

"Der er ingen grund til at foregive, at dette er en glad dag – hverken i Bruxelles eller i London", sagde Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, om dagen. Han tilføjede, at fællesskabet med 27 vil blive ved med at være "beslutsomt og forenet" under de kommende forhandlinger: "Vores mål står klart: at minimere omkostningerne for EU's borgere, virksomheder og medlemslande."

Meddelelsen i henhold til artikel 50 er en følge af udfaldet af folkeafstemningen i UK 23. juni 2016.

2017

29. marts

UK aktiverer formelt artikel 50 for at forlade EU

UK har formelt meddelt Det Europæiske Råd, at det har besluttet at forlade EU.

Det Europæiske Råd vedtog en erklæring om UK's meddelelse.

Vi beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union, men vi er klar til den proces, som vi nu er nødt til at følge. (...) Under disse forhandlinger vil Unionen handle som en enhed og varetage sine interesser. Vores første prioritet bliver at minimere den usikkerhed, som Det Forenede Kongeriges beslutning har skabt for vores borgere, virksomheder og medlemsstater.

Det Europæiske Råd, 29. marts 2017

21. marts

Formand Donald Tusk indkalder til et møde i Det Europæiske Råd om Brexit 29. april 2017

Det Europæiske Råd for EU-27 skal på et ekstraordinært møde vedtage retningslinjerne for Brexitdrøftelserne. "Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at gøre skilsmisseprocessen så lidt smertefuld for EU som muligt", sagde Donald Tusk.

Formand Donald Tusks indkaldelse kommer som reaktion på, at London har meddelt, at det agter at udløse artikel 50 29. marts 2017.

2016

15. december

Forhandlingsprocedure

Infografik – Brexit process

Infographic on the Brexit process

På deres uformelle møde i december 2016 nåede de 27 ledere til enighed om følgende procedure for de kommende Brexitdrøftelser.

  1. UK aktiverer artikel 50 ved at underrette Det Europæiske Råd om sin hensigt om at forlade EU.
  2. De 27 EU-ledere vedtager "retningslinjer", herunder principper for og generelle holdninger til forhandlingerne. De ajourfører disse retningslinjer i løbet af forhandlingerne efter behov.
  3. Efter henstilling fra Kommissionen giver Rådet for Almindelige Anliggender bemyndigelse til indledning af forhandlingerne.
  4. Rådet vedtager forhandlingsdirektiver om substansen og om de nærmere institutionelle ordninger. Disse kan ændres og suppleres under hele forhandlingsforløbet.
  5. Rådet udpeger Kommissionen som Unionens forhandler, som forhandler på vegne af de 27. Kommissionen har udpeget Michel Barnier som chefforhandler. Den aflægger rapport til lederne og til Rådet under forhandlingerne og holder også Europa-Parlamentet "nøje og regelmæssigt underrettet".
  6. Rådet og dets forberedende organer sikrer, at forhandlingerne føres i overensstemmelse med de retningslinjer, som EU-27 har udstukket. Det yder vejledning til Kommissionen.

"Vi vedtog den organisatoriske struktur, hvor Det Europæiske Råd bevarer den politiske kontrol med processen, og hvor Kommissionen er Unionens forhandler;" sagde formand Donald Tusk efter mødet.

15. december

Uformelt møde mellem de 27 EU-stats- og -regeringschefer

De 27 ledere, Det Europæiske Råds formand og Kommissionens formand udsendte en erklæring, hvori de erklærede, at de er rede til at indlede forhandlinger med UK, så snart UK har givet meddelelse efter artikel 50.

"Vi hilser det velkommen, at UK agter at gøre dette inden udgangen af marts 2017, så vi kan begynde at håndtere de usikkerhedsmomenter, der knytter sig til udsigten til UK's udtrædelse", sagde de i erklæringen.

De gentog også deres tilslutning til principper, der blev vedtaget i juni 2016, herunder:

  • ingen forhandlinger, før meddelelsen er givet
  • balance mellem rettigheder og pligter
  • ingen adgang til Europas indre marked uden accept af EU's fire friheder

29. november

Status for borgere fra EU og UK: Tusk besvarer britiske parlamentsmedlemmer

EU-formand Donald Tusk besvarede britiske parlamentsmedlemmers spørgsmål om status for EU-statsborgere i UK og britiske statsborgere, der bor og arbejder i Europa.

"I jeres brev bad I mig om at "afklare spørgsmålet en gang for alle" på Det Europæiske Råds møde i december. Det vil rent faktisk betyde, at vi indleder forhandlingerne i december. Det er EU rede til, men kun på betingelse af at artikel 50 er blevet aktiveret. (...) beslutningen om at aktivere artikel 50 ligger alene hos UK, og det respekterer vi fuldt ud."

"Ligesom jer vil jeg også gerne undgå en situation, hvor borgerne bliver "forhandlingsbrikker" i forhandlingsprocessen. Det kræver præcise og omfattende løsninger, der ikke bare giver borgerne flotte ord med på vejen, men reelle garantier, så de kan vide sig trygge."

13. oktober

"Hård Brexit" eller "ingen Brexit", siger Tusk

"Det eneste rigtige alternativ til en "hård Brexit" er "ingen Brexit", selv om næsten ingen i dag tror på en sådan mulighed", sagde Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd i sin tale i European Policy Centre i Bruxelles.

Han sagde, at den vigtigste opgave under udtrædelsesforhandlingerne vil være at beskytte EU's interesser og hvert af de 27 landes interesser. Han understregede også, at adgang til Europas indre marked kræver accept af EU's fire friheder: personer, varer, kapital og tjenesteydelser.

2. oktober

UK vil indlede de formelle forhandlinger om udtrædelse af EU inden udgangen af marts 2017, sagde den britiske premierminister, Theresa May, 2. oktober på konferencen i Birmingham.

EU-formand Donald Tusk udtrykte straks tilfredshed med udtalelsen. "Det bringer en velkommen klarhed over indledningen af Brexitforhandlingerne. Når artikel 50 er blevet aktiveret, vil EU-27 arbejde for at sikre sine interesser," skrev han på Twitter.

8. september

Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, rejste til London for at udveksle synspunkter med UK's premierminister, Theresa May.

"Jeg sagde til premierminister May, at jeg er overbevist om, at det er i alles bedste interesse, at vi snart indleder forhandlinger, for at mindske og i sidste ende få ende på uvisheden", sagde han efter mødet.

29. juni

Uformelt møde mellem EU's 27 stats- og regeringschefer

"Vi er fast besluttet på at stå sammen og arbejde inden EU's rammer med udfordringerne i de 21. århundrede og finde løsninger, der er i vores nationers og befolkningers interesse", udtalte de 27 ledere i deres fælles erklæring efter det uformelle møde 29. juni. De opfordrede også Det Forenede Kongeriges regering til hurtigst muligt at meddele Det Europæiske Råd, at det ønsker at træde ud af EU.

De 27 ledere mødes igen i september 2016 for at forsætte drøftelserne om EU's fremtid.

28. juni

Det Europæiske Råd, 28. juni 2016

Det Europæiske Råd fokuserede på udfaldet af folkeafstemningen i UK. Premierminister David Cameron redegjorde for situationen i UK efter folkeafstemningen. Herefter fulgte en første udveksling af synspunkter.

"Lederne forstår, at der nu er behov for en vis tid, så støvet kan lægge sig i Det Forenede Kongerige. Men de forventer også, at den britiske regering snarest muligt melder ud med deres intentioner", sagde formand Donald Tusk på pressekonferencen efter mødet.

24. juni

Presseerklæring fra formand Donald Tusk om resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige

"Vi er forberedt på dette negative scenario. Der bliver ikke noget retligt tomrum", sagde formand Donald Tusk efter det officielle resultat af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige.

24. juni

Fælles erklæring fra EU's ledere og det nederlandske formandskab om resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige

"Den britiske befolkning har ved en fri og demokratisk proces ytret ønske om at forlade Den Europæiske Union. Vi beklager, men respekterer denne beslutning", sagde EU-formand Donald Tusk, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, Europa-Parlamentets formand Martin Schulz og den nederlandske premierminister Mark Rutte i en fælles erklæring.

"Som aftalt vil den nye ordning for Det Forenede Kongerige i Den Europæiske Union, der blev indgået på Det Europæiske Råds møde 18.-19. februar 2016, ikke få virkning, og den ophører med at eksistere. Der bliver ingen genforhandling", tilføjede de.

23. juni

UK's folkeafstemning

23. juni 2016 stemte de britiske borgere for at forlade Den Europæiske Union. Afstemningen kom efter intense forhandlinger om en aftale, der ville styrke Det Forenede Kongeriges særlige status i EU.