For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-landet opfylde de såkaldte "konvergenskriterier". Det er økonomiske og juridiske betingelser, der blev aftalt i Maastrichttraktaten i 1992, og som også er kendt som "Maastrichtkriterierne". 

Den endelige afgørelse om, hvorvidt et EU-land kan blive medlem af euroområdet, træffes af EU-Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen, og efter at Europa-Parlamentet er blevet hørt.  

Alle EU-landene har forpligtet sig til at indføre euroen, undtagen Danmark og Det Forenede Kongerige, der har de såkaldte "undtagelsesbestemmelser" i EU-traktaterne, der fritager dem for at indføre euroen. De 2 lande kan alligevel søge om medlemskab af euroområdet, hvis de beslutter sig for det.

Lige nu er 19 EU-lande medlem af euroområdet: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

Nøglefakta om euroen

  • euroen er i øjeblikket valuta i 19 EU-lande og bruges af næsten 337,5 millioner EU-borgere
  • euroen blev indført som regnskabsvaluta i 11 EU-lande 1. januar 1999
  • de første eurosedler og euromønter kom i omløb 1. januar 2002