Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste

Medlemskab af euroområdet

Overblik

For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-landene opfylde de såkaldte "konvergenskriterier"

Det land, der senest er blevet medlem af euroområdet

1. januar 2015 kom Litauen med i euroområdet og blev dermed det 19. land i euroområdet.

How an EU country joins the euro area

Euro area enlargement decisions are taken by the Council in consultation with the European Parliament

Konvergenskriterier

Konvergenskriterierne sikrer, at et land er klar til at indføre euroen

Euroen bruges af næsten 337,5 millioner EU-borgere
Euroen bruges af næsten 337,5 millioner EU-borgere

For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-landet opfylde de såkaldte "konvergenskriterier". Det er økonomiske og juridiske betingelser, der blev aftalt i Maastrichttraktaten i 1992, og som også er kendt som "Maastrichtkriterierne". 

Den endelige afgørelse om, hvorvidt et EU-land kan blive medlem af euroområdet, træffes af EU-Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen, og efter at Europa-Parlamentet er blevet hørt.  

Alle EU-landene har forpligtet sig til at indføre euroen, undtagen Danmark og Det Forenede Kongerige, der har de såkaldte "undtagelsesbestemmelser" i EU-traktaterne, der fritager dem for at indføre euroen. De 2 lande kan alligevel søge om medlemskab af euroområdet, hvis de beslutter sig for det.

Lige nu er 19 EU-lande medlem af euroområdet: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

Nøglefakta om euroen

  • euroen er i øjeblikket valuta i 19 EU-lande og bruges af næsten 337,5 millioner EU-borgere
  • euroen blev indført som regnskabsvaluta i 11 EU-lande 1. januar 1999
  • de første eurosedler og euromønter kom i omløb 1. januar 2002