EU stimulerer ungdomsbeskæftigelsen gennem foranstaltninger såsom hjælp til unge under 25 år med at få adgang til uddannelse og finde praktikophold og job.

Ungdomsarbejdsløshed i EU-28: fakta og tal, april 2017

 • I februar 2017 var der 3,9 mio. unge arbejdsløse (under 25 år) i EU
 • ungdomsarbejdsløsheden i EU faldt med 475 000 i forhold til februar 2016
 • i februar 2017 lå ungdomsarbejdsløsheden på 17,3 % i EU sammenlignet med 19,3 % i februar 2016
 • der er store forskelle med hensyn til EU-landenes ungdomsarbejdsløshed: fra 6,6 % i Tyskland til næsten 45,2 % i Grækenland, 41,5 % i Spanien og 35,2 % i Italien

Kilde: Eurostat

4 tiltag til at øge ungdomsbeskæftigelsen

 • ungdomsgarantiordninger: skal være med til at sikre, at alle unge under 25 får et godt tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, læreplads eller praktikophold, senest 4 måneder efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse
 • ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: EU-midler til støtte til unge i områder med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %
 • praktikophold og lærepladser af god kvalitet: skal forbedre overgangen fra skole til arbejde
 • arbejdskraftmobilitet: skal gøre det lettere for unge europæere at finde arbejde, praktikophold eller læreplads i et andet EU-land

Det Europæiske Råd gør en indsats mod ungdomsarbejdsløsheden

På mødet 27.-28. juni 2013 tog Det Europæiske Råd afgørende skridt for at tackle det akutte problem med ungdomsarbejdsløshed. Dets afgørelser omfattede:

 • fremskyndelse og fremrykning af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
 • hurtigere gennemførelse af ungdomsgarantien
 • øget mobilitet for unge og inddragelse af arbejdsmarkedets parter

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

EU's ledere besluttede at udbetale de 6 mia. € til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2014 og 2015 i stedet for 2014-2020 som oprindeligt planlagt.

Desuden blev det besluttet, at de EU-midler, som ikke udnyttes, primært vil blive brugt til at støtte beskæftigelsen, navnlig for unge, men også på vækstområder som f.eks. innovation og forskning.

Hjælpe unge med at finde arbejde på tværs af grænserne

Lederne blev enige om at styrke de eksisterende initiativer, som f.eks. "Dit første Euresjob" og "Erasmus+", der også fremmer erhvervsuddannelse på tværs af grænserne.

Eures

Eures giver i dag adgang til mere end 1,4 mio. ledige stillinger, 300 000 CV'er og næsten 9000 registrerede arbejdsgivere i hele EU.

Desuden blev EU-landene opfordret til at anvende en del af deres tildelinger fra Den Europæiske Socialfond til at støtte mobilitetsordninger på tværs af grænserne.

Lærepladser

EU's ledere besluttede at indføre en kvalitetsramme for praktikophold. Den sigter mod at forbinde den private sektor, arbejdsmarkedets parter og virksomheder for at skabe lærepladser af høj kvalitet.