Indbydelse fra formand Donald Tusk til medlemmerne af Det Europæiske Råd

Eurotopmødet
  • 6.7.2015
  • 16:00
  • Pressemeddelelse
  • 557/15
  • Euroområdet
  • Økonomi og finans
6.7.2015
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

De indbydes hermed til et uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne for landene i euroområdet og formanden for Kommissionen, tirsdag 7. juli 2015, kl. 18:00.

Efter folkeafstemningen i Grækenland mener jeg, at vi hurtigst muligt bør mødes på højeste politiske niveau for at drøfte situationen og mulige veje frem.

Jeg har også indbudt formanden for Den Europæiske Centralbank og formanden for Eurogruppen til at deltage.