Bemærkninger fra formand Donald Tusk om resultatet af eurotopmødet om Grækenland 7. juli 2015

Eurotopmødet
  • 7.7.2015
  • 23:15
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 562/15
  • Euroområdet
  • Økonomi og finans
7.7.2015
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Jeg vil læse den erklæring op, der blev vedtaget af deltagerne på aftenens eurotopmøde:

1. Vi mødtes her til aften for at drøfte den alvorlige situation i Grækenland. Vi bemærkede, at euroområdets myndigheder er rede til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed.

2. Efter den græske folkeafstemning forpligtede premierminister Alexis Tsipras sig til at forelægge en ny anmodning om et program inden for rammerne af ESM-traktaten, der omfatter strenge politiske vilkår.

3. Vi blev enige om hurtigt at undersøge, om det er muligt at etablere et grundlag for at nå frem til en aftale, der respekterer de eksisterende forpligtelser og vores fælles regler.

4. Den græske regering vil senest torsdag 9. juli specificere sine forslag til en omfattende og specifik reformdagsorden, der skal evalueres af de tre institutioner og præsenteres for Eurogruppen.

5. Stats- og regeringscheferne mødes søndag 12. juli. 

***

Lad mig tilføje et par ord set fra mit eget perspektiv. Alle parter i forhandlingerne har et fælles ansvar for den nuværende status quo. Det er grunden til, at jeg i dag opfordrede alle lederne til at forsøge at nå frem til en konsensus, der kan blive en fælles succes uden tabere og vindere. Hvis dette ikke sker, vil det betyde afslutningen på forhandlingerne med alle de mulige konsekvenser, herunder det værst tænkelige scenario, hvor vi alle bliver tabere. Hvis vi ikke kan nå til enighed, kan det føre til, at Grækenland går konkurs, og at landets banksystem erklæres insolvent. Og dette vil helt sikkert blive meget smertefuldt for det græske folk. Jeg er ikke i tvivl om, at dette vil påvirke hele Europa også i en geopolitisk betydning. Hvis nogen har en illusion om, at dette ikke vil være tilfældet, er de naive.

Den barske realitet er, at vi kun har fem dage tilbage til at nå frem til en endelig aftale. Hidtil har jeg undgået at tale om tidsfrister. Men i aften bliver jeg nødt til at sige klart og tydeligt, at den endelige frist udløber i denne uge. Vi er alle ansvarlige for krisen, og vi har alle et ansvar for at løse den.