Erklæring fra eurotopmødet den 12. juli 2015 i Bruxelles

Eurotopmødet
  • 13.7.2015
  • 11:00
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 570/15
  • Euroområdet
  • Økonomi og finans
13.7.2015
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543