Bemærkninger fra formand Donald Tusk efter eurotopmødet 12. juli 2015 om Grækenland

Eurotopmødet
  • 13.7.2015
  • 09:30
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 579/15
  • Euroområdet
  • Økonomi og finans
13.7.2015
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Godmorgen. Vi har i dag haft et eneste mål: at nå frem til en aftale. Efter 17 timers forhandlinger er vi endelig nået i mål. På engelsk kunne man sige, at vi har en "agreekment". Lederne har i princippet indvilliget i, at de er rede til at indlede forhandlinger om et ESM-program, hvilket med andre ord betyder fortsat støtte til Grækenland.

Der er strenge betingelser, der skal være opfyldt. Godkendelse fra flere nationale parlamenters side, herunder det græske parlament, er nu nødvendig, for at forhandlingerne om et ESM-program formelt kan begynde.

Beslutningen giver imidlertid Grækenland mulighed for at komme tilbage på rette spor med støtte fra europæiske partnere. Desuden undgås de sociale, økonomiske og politiske konsekvenser, som et negativt resultat ville have medført. Jeg glæder mig over fremskridtene og Grækenlands konstruktive holdning, som bidrager til at genskabe tilliden hos partnerne i euroområdet.

Efter de nationale procedurer vil Eurogruppen sammen med institutionerne arbejde på hurtigt at videreføre forhandlingerne. Finansministrene vil også snarest muligt drøfte, hvordan man kan hjælpe Grækenland, så landet kan opfylde sine finansielle behov på kort sigt, den såkaldte mellemfinansiering. 

Jeg vil gerne takke formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og formanden for Eurogruppen, Jeroen Dijsselbloem, for deres engagement og deltagelse i disse fremskridt. Uden jeres arbejde ville dagens aftale ikke være mulig. Tak.