Stabiliserings- og associeringsaftale (SAA) mellem Den Europæiske Union og Kosovo undertegnet

EU-Rådet
  • 27.10.2015
  • 14:00
  • Pressemeddelelse
  • 762/15
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
27.10.2015
Pressekontakter

Maja Kocijančič
EU-Udenrigstjenestens talsmand
+32 22986570
+32 498984425

Der blev i dag i Strasbourg undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale (SAA) mellem Den Europæiske Union og Kosovo. På EU's vegne blev aftalen undertegnet af Federica Mogherini, højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Johannes Hahn, kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger. På Kosovos vegne blev den undertegnet af premierminister Isa Mustafa og minister for europæisk integration samt chefforhandler Bekim Çollaku.

"Aftalen indleder en ny fase i forholdet mellem EU og Kosovo. Den udgør et vigtigt bidrag til stabilitet og velstand i Kosovo og i regionen som helhed. Jeg ser frem til, at den træder i kraft", sagde den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, ved undertegnelsen.

"Aftalen er en milepæl i forholdet mellem EU og Kosovo. Den vil hjælpe Kosovo til at foretage stærkt tiltrængte reformer og vil skabe handels- og investeringsmuligheder. Den vil føre Kosovo i retning af bæredygtig vækst og kan medvirke til at skabe hårdt tiltrængte job for landets borgere, navnlig de unge", tilføjede kommissær Johannes Hahn.

Stabiliserings- og associeringsaftalen blev forhandlet mellem oktober 2013 og maj 2014, den blev paraferet i juli 2014, og EU-Rådet tilsluttede sig dens undertegnelse 22. oktober 2015. Når Europa-Parlamentet har godkendt stabiliserings- og associeringsaftalen, forventes den at træde i kraft i første halvår næste år.

Når den er i kraft, vil den skabe et aftaleforhold, som indebærer gensidige rettigheder og forpligtelser og dækker en bred vifte af sektorer. Stabiliserings- og associeringsaftalen fokuserer på respekt for centrale demokratiske principper og kerneelementer, der står centralt i EU's indre marked. Stabiliserings- og associeringsaftalen vil etablere et område, der tillader frihandel, og hvor europæiske standarder på andre områder som konkurrence, statsstøtte og intellektuelle ejendomsrettigheder vil kunne anvendes. Den vil også bidrage til gennemførelsen af reformer med det formål at få Kosovo til at vedtage europæiske standarder. Andre bestemmelser omfatter politisk dialog, samarbejde i en lang række sektorer fra uddannelse og beskæftigelse til energi, miljø og retlige og indre anliggender. 

Den Europæiske Union vil fortsat støtte Kosovos fremskridt på dets europæiske vej ved hjælp af stabiliserings- og associeringsprocessen, EU's politik til fremme af samarbejdet med landene på det vestlige Balkan og regionalt samarbejde. Stabiliserings- og associeringsaftaler er et centralt element i denne proces. For at støtte de nødvendige reformer stiller EU ca. 11,7 mia. € i førtiltrædelsesbistand til rådighed for det vestlige Balkan og Tyrkiet i perioden 2014-2020, hvoraf 645,5 mio. € er afsat til Kosovo.

Kosovo*

Henvisningerne til Kosovo indebærer ingen stillingtagen til status. De er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og udtalelsen fra Den Internationale Domstol om Kosovos uafhængighedserklæring.