Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
  • 17.2.2016
  • 18:00
  • Pressemeddelelse
  • 70/16
  • Økonomi og finans
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Indre anliggender
  • Institutionelle spørgsmål

I morgen mødes vi i Det Europæiske Råd. Det bliver et afgørende øjeblik for sammenholdet i vores Union og for fremtiden for Det Forenede Kongeriges forbindelser i Europa.

Efter mine høringer i de seneste timer må jeg ærligt sige: der er stadig ingen garanti for, at vi når frem til en aftale. Vi er uenige om visse politiske spørgsmål, og jeg er fuldt ud klar over, at det bliver svært at løse dem. Derfor opfordrer jeg jer på det kraftigste til fortsat at være konstruktive.

Forhandlingerne er meget fremskredne, og vi skal udnytte dynamikken. Der kommer ikke et bedre tidspunkt for kompromis. Det er vores sammenhold, der giver os styrke, og det må vi ikke miste. Det ville være et nederlag både for Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union, men en geopolitisk sejr for dem, der forsøger at splitte os.

Vi vil arbejde på grundlag af det forslag, jeg fremsatte den 2. februar, med tekniske og juridiske præciseringer, som vores sherpaer har udarbejdet, og som skal rundsendes i dag. Men alle de politiske spørgsmål vil først blive drøftet i morgen. Målet har været klart fra starten: at nå frem til en retligt bindende og uomstødelig aftale, som imødekommer Det Forenede Kongeriges ønsker, samtidig med at den er tilfredsstillende for alle. Samtidig vil vi ikke underminere vores grundlæggende værdier. Det er mit mål at indgå en aftale i denne uge.

Om planlægningen: efter den sædvanlige udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet og familiefotoet vil vi drøfte UK-spørgsmålet på vores første arbejdsmøde torsdag eftermiddag. Det vil give alle medlemmerne lejlighed til at fremføre deres holdninger og give udtryk for deres betænkeligheder. Da vi taler om en juridisk bindende aftale, har vi brug for tid til at vurdere alle de nødvendige ændringer i løbet af natten og vende tilbage til spørgsmålet fredag morgen.

Under middagen vil vi drøfte den seneste udvikling vedrørende migration. I december blev vi enige om en række prioriteter, der skal behandles hurtigt. De udførlige rapporter, der er udarbejdet af det nederlandske formandskab og Kommissionen, viser, at den strategi, vi har fastlagt, begynder at give resultater, men de fremskridt, der er opnået hidtil, er ikke tilstrækkelige. Jeg ønsker, at vi fastholder presset på alle elementer af den overordnede strategi. Vi bør vedtage konklusionerne efter afslutningen af drøftelserne. Da handlingsplanen mellem EU og Tyrkiet spiller en afgørende rolle i vores strategi, vil jeg mødes med premierminister Davutoglu på forhånd for at vurdere fremskridtene og drøfte en fremskyndelse af aftalen, således at vi kan opnå en betydelig og holdbar reduktion af antallet af illegalt indrejsende fra Tyrkiet til EU.

Vi mødes fredag morgen til et uformelt møde, hvor vi vil drøfte Det Forenede Kongerige. Formanden for Europa-Parlamentet vil slutte sig til os i forbindelse med debatten. Det nøjagtige tidspunkt er endnu ikke fastlagt, da vi måske får behov for at mødes til bilaterale konsultationer. Når den endelige tekst er klar, vil vi genoptage plenarmødet for at vedtage den formelt.

Senere går vi over til situationen i Syrien og Libyen og vedtager de resterende konklusioner. Endelig vil vi godkende henstillingerne vedrørende euroområdet under det moderniserede europæiske semester. Jeg glæder mig til at se jer i Bruxelles i morgen.