Fælles erklæring fra EU's stats- og regeringschefer og lederne af EU-institutionerne om terrorangrebet i Ankara

Det Europæiske Råd
  • 18.2.2016
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 73/16
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
18.2.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Vi, Den Europæiske Unions ledere, fordømmer på det kraftigste gårsdagens terrorangreb i Ankara.

Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med ofrenes familier og venner og tilkendegiver vores solidaritet med Tyrkiets befolkning.

Terrorhandlinger er altid uacceptable, uanset hvem der begår dem, og uanset hvor de finder sted. Den Europæiske Union og dens medlemsstater vil forstærke alle bestræbelser på at modvirke denne svøbe i samarbejde med sine partnere.