Bemærkninger fra formand Donald Tusk efter første del af Det Europæiske Råds møde

Det Europæiske Råd
  • 18.2.2016
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 74/16
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Institutionelle spørgsmål
18.2.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Godaften! Vi indledte Det Europæiske Råds møde med at udtrykke vores solidaritet med Tyrkiet og fordømme terrorangrebet i Ankara, der har forhindret premierminister Ahmet Davutoğlu i at komme til Bruxelles.

Lad mig begynde med migration, som vi har vedtaget konklusioner om. Vi blev enige om, at vores fælles handlingsplan med Tyrkiet fortsat er en prioritet, og at vi må gøre alt, hvad vi kan, for at nå frem til positive resultater. Dette er grunden til, at vi har planer om at afholde et særligt møde med Tyrkiet i begyndelsen af marts.

Men lige så vigtig som konklusionerne var vores drøftelse i denne kritiske fase af migrationskrisen. Denne drøftelse har kun styrket vores tilsagn om at opbygge europæisk konsensus om migration.

Med henblik herpå må vi først undgå en kamp mellem plan A, B og C. Det giver overhovedet ingen mening, da det skaber splittelse i Den Europæiske Union. Vi må i stedet søge en syntese af de forskellige tilgange. Der er ikke noget fornuftigt alternativ til en omfattende europæisk plan.

For det andet handler en europæisk løsning ikke kun om de beslutninger, der træffes i Bruxelles. Den handler også, og endda først og fremmest, om de beslutninger, der træffes i hovedstæderne. Vi må acceptere dette, men samtidig bør vi forsøge at forbedre koordinationen af disse beslutninger.

Og for det tredje skal vi overholde de regler og love, som vi alle har vedtaget sammen. Dette vedrører både afgørelserne om omfordeling og behovet for gradvis at vende tilbage til en situation, hvor alle medlemmer af Schengenområdet i fuldt omfang anvender Schengengrænsekodeksen.

Endelig var Storbritannien, som I nok ved, også genstand for vores drøftelser i dag. Indtil videre kan jeg kun sige, at vi har gjort visse fremskridt, men der er stadig meget, der skal gøres. Jeg vil nu have en række bilaterale møder, først med premierminister David Cameron, præsident François Hollande, premierminister Bohuslav Sobotka og premierminister Charles Michel, selvfølgelig sammen med Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, som også er en nøgleperson i denne proces. Mange tak! Jeg ønsker jer en god og lang nat.