Det Europæiske Råds konklusioner, 18.-19. februar 2016

Det Europæiske Råd
  • 19.2.2016
  • Bruxelles
  • Pressemeddelelse
  • 71/16
  • Retlige anliggender
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Euroområdet
  • Institutionelle spørgsmål
19.2.2016
Pressekontakter

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Pressemedarbejder
+32 22815361
+32 473630723

På mødet i februar nåede EU's ledere til enighed om en ny ordning for Det Forenede Kongerige i EU. De drøftede også migration og situationen i Syrien og Libyen.