Bemærkninger fra formand Donald Tusk efter hans møde med præsident Nicos Anastasiades i Nicosia

Det Europæiske Råd
  • 15.3.2016
  • 12:25
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 136/16
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
15.3.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Godmorgen. Lad mig starte med at takke dig, præsident Anastasiades, for at have taget imod mig her i Nicosia i dag og for det gode og åbenhjertige møde, vi netop har haft.

Hovedformålet med mit besøg på Cypern i dag er at drøfte nye skridt i Den Europæiske Unions samarbejde med Tyrkiet om, hvordan migrationskrisen skal håndteres. Jeg er her ikke for at lægge pres på Cypern. Jeg er her for at lytte til din holdning forud for mødet i Det Europæiske Råd i denne uge.

På vores EU-topmøde i sidste uge drøftede vi en yderligere styrkelse af samarbejdet med Tyrkiet. Det er en vigtig søjle i vores fælles og omfattende europæiske strategi. Men det er aldrig klogt at bygge en plan på en enkelt søjle. Det bør vi ikke, og det gør vi ikke. De øvrige søjler i vores fælles europæiske strategi består i at genoptage Schengensamarbejdet og gøre en ende på vinke videre-politikken, bl.a. på Vestbalkanruten. Og desuden en kraftig optrapning af den humanitære bistand til de hårdest ramte lande, ikke mindst Grækenland.

Sidste uge fik jeg mandat til at forberede en aftale mellem Tyrkiet og Den Europæiske Union om yderligere at styrke vores samarbejde under migrationskrisen. Jeg arbejder nu på detaljerne. Der er derfor, jeg er her i dag i Nicosia. Og det er derfor, jeg fortsætter til Ankara i aften.

Det tyrkiske forslag, som er udarbejdet sammen med Tyskland og Nederlandene, skal stadig fintunes, så det kan accepteres af alle 28 medlemsstater og EU-institutionerne. Målet er at afslutte forhandlingerne torsdag og fredag i denne uge, men vi er endnu ikke i mål. Et af de spørgsmål, der skal afklares, er det centrale spørgsmål om lovligheden. Vi er nødt til at sikre, at en ny omfattende tilbagesendelsesordning mellem Grækenland og Tyrkiet er i fuld overensstemmelse med EU-lovgivningen og vores internationale forpligtelser. Det betyder, at vi skal sikre, at alle får en individuel vurdering i Grækenland, inden der træffes beslutning om at sende dem tilbage til Tyrkiet. Og det betyder også, at vi skal sikre, at personer med behov for international beskyttelse får passende beskyttelse i Tyrkiet. Et andet spørgsmål, der skal behandles, er spørgsmålet om eventuelle alternative ruter fra Tyrkiet til andre EU-lande, bl.a. Bulgarien. Det må også tages med i betragtning, hvis aftalen skal være effektiv.

Men vores samarbejde med Tyrkiet rækker langt ud over migration. Den aktuelle dynamik giver mulighed for at sætte skub i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet. Men lad mig være klar på dette punkt. Den Europæiske Union er en union af 28 medlemsstater. Cypern er lige så vigtig som Tyskland, Frankrig, Nederlandene eller en hvilken som helst anden medlemsstat. Intet tredjeland kan nogensinde blive vigtigere for mig end nogen af vores medlemsstater. Vi bør benytte denne lejlighed og sikre, at alle får gavn af denne nye dynamik, også Cypern.

Når det drejer sig om tiltrædelse, vil jeg gerne gøre det klart, at reglerne ikke har ændret sig. Der gælder den samme strenge konditionalitet, og fremskridt vil stadig kræve samtykke fra alle 28.

Her til formiddag drøftede vi også den igangværende indsats i de forhandlinger om at løse Cypernspørgsmålet, som har min fulde støtte. Jeg lyttede opmærksomt til præsident Anastasiades og forsikrede ham om, at vi fuldt ud forstår, at forhandlingerne er kommet til et vigtigt punkt, og at alle EU-foranstaltninger tager sigte på at lette disse forhandlinger. Et positivt resultat med støtte fra begge sider af øen vil give en ny start ikke alene til Cypern, men til hele Den Europæiske Union og regionen som helhed.

Lad mig slutte af med en bemærkning om Cyperns økonomiske genopretning. For blot tre år siden stod I på randen af en finansiel afgrund. I dag er I på fode igen uden at have brugt alle de midler, I fik stillet til rådighed af jeres partnere i euroområdet og IMF. Denne succes er resultatet af jeres egen indsats. Det er et godt tegn for Cypern, euroområdet og Europa. Tak.