Det Europæiske Råds konklusioner, 28. juni 2016

Det Europæiske Råd
  • 28.6.2016
  • 23:59
  • Pressemeddelelse
  • 387/16
  • Brexit
  • Det indre marked
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Institutionelle spørgsmål
  • Økonomi og finans
28.6.2016
Pressekontakter

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Pressemedarbejder
+32 22815361
+32 473630723

På mødet i juni drøftede EU's ledere resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige. De vedtog desuden konklusioner om migration, eksterne forbindelser og beskæftigelse, vækst og investeringer.