Rådets konklusioner om Tyrkiet

EU-Rådet
  • 18.7.2016
  • 16:17
  • Pressemeddelelse
  • 463/16
  • Sikkerhed og forsvar
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
18.7.2016
Pressekontakter

Virginie Battu
Pressemedarbejder
+32 22815316
+32 470182405

EU fordømmer på det kraftigste kupforsøget i Tyrkiet og gentager sin fulde støtte til landets legitime institutioner. Det beklager det store antal ofre og udtrykker sin solidaritet med det tyrkiske folk. EU hilser de politiske partiers fælles holdning til støtte for Tyrkiets demokrati velkommen.

EU opfordrer til, at de tyrkiske myndigheder, herunder politi og sikkerhedsstyrker, udviser tilbageholdenhed. Alt må sættes ind for at undgå yderligere vold, beskytte menneskeliv og genoprette roen.

EU opfordrer til fuld overholdelse af Tyrkiets forfatningsmæssige orden og understreger vigtigheden af retsstatsprincippernes ukrænkelighed. Det er afgørende at sikre fuld respekt for alle landets demokratiske institutioner, herunder den valgte regering og Tyrkiets Store Nationalforsamling. EU understreger behovet for at respektere demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder retten til retfærdig rettergang, og enhvers ret til en retfærdig retssag i fuld overensstemmelse med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder protokol 13 om afskaffelse af dødsstraf. I denne forbindelse minder EU om, at entydig forkastelse af dødsstraf er et grundlæggende element i gældende EU-ret.

Tyrkiet er kandidatland og en central partner for Den Europæiske Union. EU er fortsat fast besluttet på at arbejde sammen med et demokratisk, inklusivt og stabilt Tyrkiet for at tackle vores fælles udfordringer.